Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Presentationer och utmärkelser vid IMV

Håkan Melhus och Karl Michaëlsson skrev årets artikel i Läkartidningen 2015.
I artikeln konstaterar Håkan Melhus och Karl Michaëlsson att det saknas vetenskapligt stöd för den allmänna uppfattningen att D-vitamintillskott förhindrar osteoporos, frakturer och icke-skeletala sjukdomar. De argumenterar vidare att det i stället finns risk för att intag av D-vitamintillskott utan evidensbaserad indikation kan göra mer skada än nytta.
>>Läs artikeln
 


Johanna Sandling och Juliana Imgenberg Kreuz
Patienter med Sjögrens syndrom har en ökad produktion av interferon-inducerade proteiner i blodceller och läppspottkörtelbiopsier, vilket bidrar till autoimmuniteten. I en nyligen publicerad artikel i Annals of the Rheumatic Diseases visar Juliana Imgenberg-Kreuz, Johanna Sandling och medförfattare att det finns epigenetiska förändringar i form av DNA-hypometylering i reglerande regioner i interferon-inducerade gener i helblod, B-celler och läppspottkörtelbiopsier.
Länk till artikeln: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26857698
>> Läs mer

Oskar Eriksson har tilldelats Vetenskapsrådets anslag för internationell post doc för ett projekt om nya mekanismer för blodproppsbildning, Anslaget är på drygt 3 miljoner kronor och Oskar kommer att göra sin post-doc i Boston i USA

Vid SLE har patienterna en överproduktion av det antivirala proteinet interferon som driver den autoimmuna processen. I en nyligen publicerad studie i ARD visar Dag Leonard och medförfattare att aktiverade T-celler kraftigt stimulerar interferonproduktionen, vilket är en ny mekanism för hur dessa lymfocyter kan bidra till sjukdomsprocessen. Effekten medierades av GM-CSF och  en förhöjd nivå av detta cytokin sågs hos en subgrupp av SLE patienter med svårare sjukdomsbild.

När antikroppar mot GM-CSF tillsattes patientserum blockerades den stimulerande effekten och hos en undergrupp av SLE patienter kan därför blockad av GM-CSF vara ett terapeutiskt alternativ.

Ann Rheum Dis. 2015 Oct 22: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26493814

Susanne Sütterlin har tilldelats AFA Försäkrings postdoc-stöd på 2 miljoner kr för sitt projekt om hur giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel kan bidra till spridningen av antibiotikaresistens. Hon har dessutom av Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond utsetts till 2016 års stipendiat. Stipendiet är på 500.000 kr. Susannes kommer att göra sin postdoc i Oxford.

Eva Lindberg vid forskargruppen lung- allergi- och sömnforskning har som enda svensk i år erhållit titeln Fellow of the European Respiratory Society (FERS) vid ERS konferensen i Amsterdam den 26-30 september. >>Läs mer.

Tove Fall, docent vid institutionen har tilldelats årets Oscars pris .

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet. >>Läs mer.

Hans Törmä, professor, har tilldelats Ellis och Ivar Janzons pris från Svenska läkarsällskapet.

Motivering: ”för studier av retinoidmetabolism och övriga molekylära mekanismer med betydelse för hudens keratiniseringsprocess och barriärfunktion”. >>Läs mer.

Niklas Hagberg har tilldelats Svensk Reumatologisk Förenings stipendium till Andrzej Tarkowskis minne.

Motivering: ”Nydanade forskning med potential för stort genomslag för förståelse av patogenesen vid flera reumatiska sjukdomar”. >>Läs mer.

Prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

IMV-seminarium

Tisdag 31 maj
kl 12.00, Boströmsalen, ing 30, bv

Eva Baecklund, docent
"Autoimmune diseases and lymphoma"

Värd: Lars Rönnblom, professor.
Forskargruppen reumatologi

Vårens program

DOKTORANDVAL 2016

Doktorandvalet äger rum 8-9 juni.

Definitiv röstlängd.

Nominering sker 17 maj - 7 juni.

Se övrig information gällande viktiga datum.

FUG

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 24 maj, 2016 för att kunna handläggas vid FUG-mötet 30 maj 2016.

 Mötestider

Aktuellt vid IMV

Bror Hjerpstedts stiftelse
Anslag för forskning rörande astma- och allergisjukdomar, deadline 23 maj 2016.

Stiftelsen Olinder-Nielsens fond
Anslag inom områdena infektionsmedicin och oto-rhino-laryngologi, deadline 13 juni 2016.

Doktorandkurs i molekylär epidemiologi
31 oktober - 12 november, 2016
Kursledare Tove Fall och Marcel den Hoed, IMV
Se information och anmälan

Halvtidskontroller inom IMV
2016-05-13
Fredrik Sundbom (hhl Christer Janson)

2016-05-31
Marie Nykvist (hhl Josef Järhult)
Kl 16.00, konf.rummet, ing 30, 2 tr

2016-06-07
Anna Ljunghill Hedberg (hhl Jan Sjölin)
Kl 16.00, konf.rummet, ing 30, 2 tr

2016-06-15
Gorav Batra (hhl Jonas Oldgren)
Kl 15.00, Wallentinsalen, UCR

Nya doktorander vid IMV
Jens Ellingsen (hhl Christer Janson)
Maria Hjorth (hhl Fredrik Rorsman)
Stephanie Herman (hhl Kim Kultima)
Sofia Persson (hhl Patrik Ellström)
Anna Heydecke (hhl Åsa Melhus)

>>Se institutionens handlingsplan för lika villkor

”2:a Internationella konferensen om Fetma och miljöföroreningar”
i Uppsala