Nyheter

Thuréus-priset 2014

Kungliga Vetenskaps-societetens Thuréus-pris tilldelas Professor emeritus Gunnar Ronqvist för hans upptäckt av prostasomer. Se pressmeddelandet.

Kommande disputationer

  • fredag, september 26, 2014 13:00 Robergsalen, Ing 40, Uppsala University, Uppsala Bergquist, Maria Glucocorticoid receptors in severe inflammation: Experimental and clinical studies. Ladda ner fulltext Mer information

Aktuella publikationer vid institutionen

  • Arendt, M., Fall, T., Lindblad-Toh, K., Axelsson, E. (2014). Amylase activity is associated with AMY2B copy numbers in dog: implications for dog domestication, diet and diabetes. Animal Genetics, 45(5): 716-722 DOI Mer information
  • Pereira, M., Palming, J., Svensson, M., Rizell, M., Dalenbäck, J. et al. (2014). FKBP5 expression in human adipose tissue increases following dexamethasone exposure and is associated with insulin resistance. Metabolism, 63(9): 1198-1208 DOI Mer information
  • Ahlgren, K., Fall, T., Landegren, N., Grimelius, L., von Euler, H. et al. (2014). Lack of evidence for a role of islet autoimmunity in the aetiology of canine diabetes mellitus. PLoS ONE, 9(8): e105473- DOI Mer information
  • Scott, R., Fall, T., Pasko, D., Barker, A., Sharp, S. et al. (2014). Common genetic variants highlight the role of insulin resistance and body fat distribution in type 2 diabetes, independently of obesity.. Diabetes Epub ahead of print. DOI Mer information

Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

Genetiska variationer som styr uttrycket av icke-proteinkodande RNA molekyler (lncRNA) är riskfaktorer för autoimmuna sjukdomar

Forskargruppen i molekylär medicin presenterar i julinumret av tidskriften PLoS ONE en studie om hur uttrycket av icke proteinkodande gener regleras. Man bestämde det allel-specifika uttrycket för långa icke-kodande RNA-molekyler (lncRNA) från alla kända icke-proteinkodande gener med hjälp av SNP-genotypning.  Ca 1 miljon SNPar i RNA och DNA analyserades i monocyter från 188 blodgivare med metodik som gruppen i molekylär medicin varit med om att utveckla. Resultaten visar att uttrycket av en femtedel av lncRNA-molekylerna styrs av samma genetiska varianter som närbelägna proteinkodande gener. Studien identifierade 32 genetiska varianter som styr uttrycket av lncRNA och tidigare har visat sig vara riskfaktorer för multipplel skleros, rheumatoid artrit och andra immunlogiska sjukdomar. Risk-SNParna är lokaliserade i introner och enhancer-regioner av genomet, vilket indikerar att de kan ha en funktionell roll som förmedlas av lncRNA.

Bilder av de som gjorde jobbet: Jonas Carlsson Almlöf, Per Lundmark, Anders Lundmark och Ann-Christine Syvänen

Referens:
Carlsson Almlöf J, Lundmark P, Lundmark A et al. Single nucleotide polymorphisms with cis-regulatory effects on long non-coding transcripts in human primary monocytes. PLoS One. 2014 Jul 15;9(7):e102612. doi: 10.1371/journal.pone.0102612. eCollection 2014. PubMed PMID: 25025429.

Ny läkemedelskandidat svälter ut vilande cancerceller

Mårten Fryknäs, docent vid institutionen för medicinska vetenskaper presenterar i en studie i Nature Communications tillsammans med forskare från Karolinska institutet en ny läkemedelskandidat som selektivt dödar vilande celler i cancertumörer genom att svälta ut dem. Dessa tumörceller som återfinns i syrefattiga delar av solida tumörer är resistenta mot konventionell behandling. Läs hela artikeln på fakultetens sida.

Ny prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens nya prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

Institutionens dag

Torsdag 20 november är alla inom institutionen välkomna till "Institutionens dag" i Robergsalen, ing 40, 4 tr mellan kl 13.00 - 16.00. Program meddelas senare!

IMV-seminarium

Tisdag 23 september
Kl 12.00 - 13.00 i Hedstrandsalen, ing 70, bv

Johan Sundström, universitetslektor
"Hypertension - Lower pressures, fewer measures"

Höstens seminarier

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten (NYTT!) och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 2 september för att kunna handläggas vid FUG-mötet 8 september 2014.

 Höstens mötestider.

Aktuellt vid IMV

Antagna doktorander
Xi Fu (hhl Dan Norbäck)
Ieva Lase (hhl Eva Tiensuu Janson)
Ann Lögde (hhl Robert Wålinder)
Prasad Kamble (hhl Jan Eriksson)
Mwenya Mubanga (hhl Tove Fall)

Halvtidskontroller
Xia Chu
2014-09-23, kl 10.00
Asken, ing 40, 5 tr