Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

Genetiska faktorers påverkan på typ I interferonsystemet.
 


 

Forskargruppen i Reumatologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper har publicerat en studie i tidskriften Human Molecular Genetics om genetiska faktorers påverkan på typ I interferonsystemet

Doktorand Olof Berggren och docent Maija-Leena Eloranta är huvudförfattare till studien som visar att flera genvarianter påverkar förmågan hos den plasmacytoida dendritiska cellen att producera IFN-a hos friska individer. I studien användes friska blodgivare från Uppsala Bioresurs. Vissa gener var sedan tidigare kända som riskgener för autoimmun sjukdom såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) medan flera var tidigare okända med avseende på kopplingen till typ I interferonsystemet. Kunskapen om hur typ I interferonsystemet är reglerat kan ha stor betydelse för förståelsen av sjukdomsmekanismerna för flera autoimmuna sjukdomar, såsom SLE och Sjögrens syndrom, som drivs av ett överaktiverat typ I interferonsystem. Läs hela artikeln.

Prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

Doktorandval 2015

1 juni
Preliminär röstlängd

8 juni
Definitiv röstlängd fastställs

9-21 juni
Nominering

22-23 juni
DOKTORANDVAL

24 juni
Valresultatet anslås

29 juni
Valresultatet fastställes

1 juli
Ny mandatperiod börjar

>> För mer information
 

IMV-seminarium

Tisdag 2 juni
Kl 12.00, Robergsalen, ing 40, 4tr

Cecilia Johansson, PhD
"Regulation of human papillomavirus gene expressionr"

Värd: Hilpi Rautelin
 

Vårens seminarier

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 9 augusti 2015 för att kunna handläggas vid FUG-mötet 13 augusti 2015.

 Mötestider

Aktuellt vid IMV

Tak & Fasadrenovering hus A9
Information juni 2015
 

Halvtidskontroll
Gabriel Arefalk
3 juni, kl 13.00
Wallentinsalen, UCR

Licentiatseminarium
Navya Laxman
2 juni, kl 09.00
Biblioteket, Fo.lab 3
 

Ny doktorand vid IMV
Per Eriksson (hhl Patrik Ellström)
Benedikt von der Heyde (hhl Marcel den Hoed)
Johanna Sundbaum Karlsson (hhl Eva Baecklund)
Priya Devi (hhl Björn Olsen)