Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

Genetiska faktorers påverkan på typ I interferonsystemet.
 


 

Forskargruppen i Reumatologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper har publicerat en studie i tidskriften Human Molecular Genetics om genetiska faktorers påverkan på typ I interferonsystemet

Doktorand Olof Berggren och docent Maija-Leena Eloranta är huvudförfattare till studien som visar att flera genvarianter påverkar förmågan hos den plasmacytoida dendritiska cellen att producera IFN-a hos friska individer. I studien användes friska blodgivare från Uppsala Bioresurs. Vissa gener var sedan tidigare kända som riskgener för autoimmun sjukdom såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) medan flera var tidigare okända med avseende på kopplingen till typ I interferonsystemet. Kunskapen om hur typ I interferonsystemet är reglerat kan ha stor betydelse för förståelsen av sjukdomsmekanismerna för flera autoimmuna sjukdomar, såsom SLE och Sjögrens syndrom, som drivs av ett överaktiverat typ I interferonsystem. Läs hela artikeln.

Prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

IMV-seminarium

Tisdag 31 mars
Inget seminarium pga påsklov!

Tisdag 7 april
Kl 12.00, Rosénsalen, ing 95/96

Per Andrén, lektor vid Institutionen för Farmaceutisk biovetenskap
"Mass spectrometry imaging, a new tool for molecular snapshots of biochemical systems"

Värd: Britt Skogseid, professor
Forskargruppen endokrin tumörbiologi

Vårens seminarier

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 1 april 2015 för att kunna handläggas vid FUG-mötet 8 april 2015.

 Mötestider

Handledarutbildning för forskarnivå, onsdagen den 22 april 2015 kl 09.00-16.30. Obligatorisk för alla som handleder doktorander. Till anmälan >>

Aktuellt vid IMV

Tak & Fasadrenovering hus A9
Information vecka 12

Halvtidskontroll
Tisdag 24 mars
kl 16.00 i Boströmsalen, ing 30, bv
Anna Gillman (hhl Björn Olsen)

Ny doktorand vid IMV
Per Lundkvist (hhl Jan Eriksson)