Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

Så beräknar du risken att dö i förtid

Professor Erik Ingelsson och Dr. Andrea Ganna i gruppen ”Molekylär epidemiologi” beskriver i The Lancet ett test som beräknar risken för att dö de kommande 5 åren.

Utgångspunkten är en stor brittisk befolkningsstudie, UK Biobank, där närmare 500 000 kvinnor och män mellan 40 och 70 år lämnat prover och svarat på en mängd olika frågor rörande bland annat livsstil och hälsa. Genom att analysera 655 olika mått har Erik Ingelsson och Andrea Ganna konstruerat ett enkelt test genom att välja ut de mått som bäst förutsäger risken att dö för kvinnor och män under en femårsperiod. Testet består av ett antal frågor (13 för män och 11 för kvinnor) rörande t ex rökvanor, promenadtakt och antalet bilar i hushållet. Testet har hög tillförlitlighet (s.k. C-statistic, 80%) och kan användas av enskilda personer för att öka medvetenheten om vad som påverkar hälsa.

Hela artikeln “5 year mortality predictors in 498 103 UK Biobank participants: a prospective population-based study” och risk-kalkylatorn kan nås genom att klicka här.

Genetiska faktorers påverkan på typ I interferonsystemet.
 


 

Forskargruppen i Reumatologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper har publicerat en studie i tidskriften Human Molecular Genetics om genetiska faktorers påverkan på typ I interferonsystemet

Doktorand Olof Berggren och docent Maija-Leena Eloranta är huvudförfattare till studien som visar att flera genvarianter påverkar förmågan hos den plasmacytoida dendritiska cellen att producera IFN-a hos friska individer. I studien användes friska blodgivare från Uppsala Bioresurs. Vissa gener var sedan tidigare kända som riskgener för autoimmun sjukdom såsom systemisk lupus erythematosus (SLE) medan flera var tidigare okända med avseende på kopplingen till typ I interferonsystemet. Kunskapen om hur typ I interferonsystemet är reglerat kan ha stor betydelse för förståelsen av sjukdomsmekanismerna för flera autoimmuna sjukdomar, såsom SLE och Sjögrens syndrom, som drivs av ett överaktiverat typ I interferonsystem. Läs hela artikeln.

Prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

IMV-seminarium

Tisdag 8 september
kl 12.00 i Hedstrandsalen, ing 70

Magnus Svartengren, professor
"Healthy workplaces"

Värd: Arbets- och miljömedicin

Höstens program

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 3 september 2015 för att kunna handläggas vid FUG-mötet 9 septemberi 2015.

 Mötestider

Handledarutbildning för forskarnivå
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.
3 november 2015, se information

Aktuellt vid IMV

Grundutbildningen vid IMV
Ämnesansvariga, se listan!

Tak & Fasadrenovering hus A9
Information juni 2015
 

Ny doktorand vid IMV
Tove Hoffman (Björn Olsen)
Siri Kurland (hhl Elisabeth Löwdin)
Frida Wilske (hhl Jan Sjölin)
Rebecka Husdal (hhl Andreas Rosenblad)
 

Doktorandval 2015

Clara Atterby, ordinarie
Abdul Halim, suppleant

>> För mer information