Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Presentationer

 

Vid SLE har patienterna en överproduktion av det antivirala proteinet interferon som driver den autoimmuna processen. I en nyligen publicerad studie i ARD visar Dag Leonard och medförfattare att aktiverade T-celler kraftigt stimulerar interferonproduktionen, vilket är en ny mekanism för hur dessa lymfocyter kan bidra till sjukdomsprocessen. Effekten medierades av GM-CSF och  en förhöjd nivå av detta cytokin sågs hos en subgrupp av SLE patienter med svårare sjukdomsbild.

När antikroppar mot GM-CSF tillsattes patientserum blockerades den stimulerande effekten och hos en undergrupp av SLE patienter kan därför blockad av GM-CSF vara ett terapeutiskt alternativ.

Ann Rheum Dis. 2015 Oct 22: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26493814

Utmärkelser vid IMV

Susanne Sütterlin har tilldelats AFA Försäkrings postdoc-stöd på 2 miljoner kr för sitt projekt om hur giftiga tungmetaller och desinfektionsmedel kan bidra till spridningen av antibiotikaresistens. Hon har dessutom av Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond utsetts till 2016 års stipendiat. Stipendiet är på 500.000 kr. Susannes kommer att göra sin postdoc i Oxford.

Eva Lindberg vid forskargruppen lung- allergi- och sömnforskning har som enda svensk i år erhållit titeln Fellow of the European Respiratory Society (FERS) vid ERS konferensen i Amsterdam den 26-30 september. >>Läs mer.

Tove Fall, docent vid institutionen har tilldelats årets Oscars pris .

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som ”genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet. >>Läs mer.

Hans Törmä, professor, har tilldelats Ellis och Ivar Janzons pris från Svenska läkarsällskapet.

Motivering: ”för studier av retinoidmetabolism och övriga molekylära mekanismer med betydelse för hudens keratiniseringsprocess och barriärfunktion”. >>Läs mer.

Niklas Hagberg har tilldelats Svensk Reumatologisk Förenings stipendium till Andrzej Tarkowskis minne.

Motivering: ”Nydanade forskning med potential för stort genomslag för förståelse av patogenesen vid flera reumatiska sjukdomar”. >>Läs mer.

Prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

IMV-seminarium

Tisdag 1 december

Kl 12-13, Enghoffsalen, ing 50 (OBS!)

Doktorandseminarium:
Carl Mårten Lindqvist, doktorand
"Genomic characterization of pediatric acute lymphoblastic leukemia by deep sequencing"

Hassan Alinaghizadeh, doktorand
"Cancerförekomst relaterat till det radioaktivt nedfallet efter Tjernobylolyckan 1986, en 25-årsuppföljning"

Värd: Forskarutbildningsgruppen (FUG), Per Hellström, professor

Höstens program

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 3 november 2015 för att kunna handläggas vid FUG-mötet 9 november 2015.

 Mötestider

Aktuellt vid IMV

Anslag
Uppsala Läns Förening mot Hjärt- och Lungsjukdomar utannonserar 150.000 kr som forskningsstipendier för forskning rörande hjärt- och lungsjukdomar. Deadline 20 december 2015. Se annons.

Halvtidskontroller
25 november, kl 09.15
Emma Bergfelt
"Akut lymfatisk leukemi i nationella kvalitetsregister"

2 december, kl 14.00
Lilian Vasaitis
"Studier av lymfom vid Sjögrens syndrom"

Nya docenter vid IMV
Erik Salaneck, infektionssjukdomar
Mohammad Alimohammadi, dermatologi

>>Se institutionens handlingsplan för lika villkor

”2:a Internationella konferensen om Fetma och miljöföroreningar”
i Uppsala