Nyheter

Kommande disputationer

Aktuella publikationer vid institutionen

  • Sarno, G., Lagerqvist, B., Nilsson, J., Frobert, O., Hambraeus, K. et al. (2014). Stent Thrombosis in New-Generation Drug-Eluting Stents in Patients With STEMI Undergoing Primary PCI. Journal of the American College of Cardiology, 64(1): 16-24 DOI Mer information
  • Savukoski, T., Jacobino, J., Laitinen, P., Lindahl, B., Venge, P. et al. (2014). Novel sensitive cardiac troponin I immunoassay free from troponin I-specific autoantibody interference. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 52(7): 1041-1048 DOI Mer information
  • Frykman, M., Hasson, H., Muntlin Athlin, Å., von Thiele Schwarz, U. (2014). Functions of behavior change interventions when implementing multi-professional teamwork at an emergency department: a comparative case study.. BMC Health Services Research, 15(14): 218- Mer information
  • Hvitfeldt Forsberg, H., Muntlin Athlin, Å., von Thiele Schwarz, U. (2014). Nurses' perceptions of multitasking in the emergency department: Effective, fun and unproblematic (at least for me) - a qualitative study.. International Emergency Nursing Mer information

Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

Genetiska variationer som styr uttrycket av icke-proteinkodande RNA molekyler (lncRNA) är riskfaktorer för autoimmuna sjukdomar

Forskargruppen i molekylär medicin presenterar i julinumret av tidskriften PLoS ONE en studie om hur uttrycket av icke proteinkodande gener regleras. Man bestämde det allel-specifika uttrycket för långa icke-kodande RNA-molekyler (lncRNA) från alla kända icke-proteinkodande gener med hjälp av SNP-genotypning.  Ca 1 miljon SNPar i RNA och DNA analyserades i monocyter från 188 blodgivare med metodik som gruppen i molekylär medicin varit med om att utveckla. Resultaten visar att uttrycket av en femtedel av lncRNA-molekylerna styrs av samma genetiska varianter som närbelägna proteinkodande gener. Studien identifierade 32 genetiska varianter som styr uttrycket av lncRNA och tidigare har visat sig vara riskfaktorer för multipplel skleros, rheumatoid artrit och andra immunlogiska sjukdomar. Risk-SNParna är lokaliserade i introner och enhancer-regioner av genomet, vilket indikerar att de kan ha en funktionell roll som förmedlas av lncRNA.

Bilder av de som gjorde jobbet: Jonas Carlsson Almlöf, Per Lundmark, Anders Lundmark och Ann-Christine Syvänen

Referens:
Carlsson Almlöf J, Lundmark P, Lundmark A et al. Single nucleotide polymorphisms with cis-regulatory effects on long non-coding transcripts in human primary monocytes. PLoS One. 2014 Jul 15;9(7):e102612. doi: 10.1371/journal.pone.0102612. eCollection 2014. PubMed PMID: 25025429.

Ny läkemedelskandidat svälter ut vilande cancerceller

Mårten Fryknäs, docent vid institutionen för medicinska vetenskaper presenterar i en studie i Nature Communications tillsammans med forskare från Karolinska institutet en ny läkemedelskandidat som selektivt dödar vilande celler i cancertumörer genom att svälta ut dem. Dessa tumörceller som återfinns i syrefattiga delar av solida tumörer är resistenta mot konventionell behandling. Läs hela artikeln på fakultetens sida.

Ny prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens nya prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

IMV-seminarium

Tisdag 9 september
Kl 12.00 - 13.00 i Hedstrandsalen, ing 70, bv

Angelica Loskog, professor of immunotherapy (adj),
Dept of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University
"Gene engineered CAR T cells for CD19+ B cell lymphoma and leukemia”.

Värd: Martin Höglund, hematologen

Höstens seminarier

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten (NYTT!) och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 2 september för att kunna handläggas vid FUG-mötet 8 september 2014.

 Höstens mötestider.

Aktuellt vid IMV

Antagna doktorander
Xi Fu (hhl Dan Norbäck)
Ieva Lase (hhl Eva Tiensuu Janson)
Ann Lögde (hhl Robert Wålinder)
Prasad Kamble (hhl Jan Eriksson)

Halvtidskontroller
Carl Mårten Lindqvist
2014-09-05, kl 13.00
E10:4308, BMC (Navet)

Ola Vedin
2014-09-10, kl 13.00
Wallentinsalen, UCR