Nyheter

Kommande disputationer

Aktuella publikationer vid institutionen

  • Bergquist, M., Lindholm, C., Strinnholm, M., Hedenstierna, G., Rylander, C. Glucocorticoid receptor expression and binding capacity during septic shock. Submitted. Mer information
  • Aftab, O. (2014). Label free high throughput screening for apoptosis inducing chemicals using time-lapse microscopy signal processing.. Apoptosis (London) DOI Mer information
  • Murray, C., Ortblad, K., Guinovart, C., Lim, S., Wolock, T. et al. (2014). Global, regional, and national incidence and mortality for HIV, tuberculosis, and malaria during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.. The Lancet Epub ahead of print. DOI Mer information
  • Rönn, M., Lind, L., Orberg, J., Kullberg, J., Söderberg, S. et al. (2014). Bisphenol A is related to circulating levels of adiponectin, leptin and ghrelin, but not to fat mass or fat distribution in humans.. Chemosphere, 112: 42-8 DOI Mer information

Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

Ny läkemedelskandidat svälter ut vilande cancerceller

Mårten Fryknäs, docent vid institutionen för medicinska vetenskaper presenterar i en studie i Nature Communications tillsammans med forskare från Karolinska institutet en ny läkemedelskandidat som selektivt dödar vilande celler i cancertumörer genom att svälta ut dem. Dessa tumörceller som återfinns i syrefattiga delar av solida tumörer är resistenta mot konventionell behandling. Läs hela artikeln på fakultetens sida.

Ny prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens nya prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

IMV-seminarium

Tisdag 9 september
Kl 12.00 - 13.00 i Hedstrandsalen, ing 70, bv

Program meddelas senare!

Höstens seminarier

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten (NYTT!) och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 11 augusti för att kunna handläggas vid FUG-mötet 13 augusti 2014.

 Höstens mötestider.

Aktuellt vid IMV

Antagna doktorander
Xi Fu (hhl Dan Norbäck)