Nyheter

Forskningsprojekt "SCAPIS" har beviljats stort anslag

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 100 miljoner kronor till forskningsstudien ”SCAPIS”, The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study. Studien är nationell och Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, är en av ledarna.

Stort anslag till SciLifeLab och SNP&SEQ-plattformen

SciLifeLab får 200 Mkr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att investera i bland annat tio nya sekvenseringsinstrument av typen HiSeq XTen från Illumina. Fem av dessa kommer att installeras hos SNP&SEQ-plattformen på IMV.

Läs mer i pressmedelandet.

Leif Wide får Björkénska priset

Leif Wide, professor emeritus i endokrinologisk biokemi vid Uppsala universitet och upptäckaren av bland annat moderna graviditetstest, har utsetts till mottagare av årets Björkénska pris.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902.

"Den sjukvård vi tar för given kommer förändras i grunden”

Antibiotikaresistensen är en pandemi, men en tyst och långsam sådan. Som en ångvält rullar den fram över världen och hotar att slå ut sjukvården i land efter land. Läs hela artikeln av Björn Olsen, professor i tidningen EXTRAKT, Formas.

Kommande disputationer

Aktuella publikationer vid institutionen

  • Adoue, V., Schiavi, A., Light, N., Carlsson Almlöf, J., Lundmark, P. et al. (2014). Allelic expression mapping across cellular lineages to establish impact of non-coding SNPs. Molecular Systems Biology, 10: 754- DOI Mer information
  • Kottyan, L., Zoller, E., Bene, J., Lu, X., Kelly, J. et al. (2014). The IRF5-TNPO3 association with systemic lupus erythematosus has two components that other autoimmune disorders variably share. Human Molecular Genetics Epub ahead of print. DOI Mer information
  • Alassaad, A., Melhus, H., Hammarlund-Udenaes, M., Bertilsson, M., Gillespie, U. et al. A tool for prediction of risk of rehospitalization and mortality in hospitalized elderly. Submitted. Mer information
  • Alassaad, A., Bertilsson, M., Gillespie, U., Sundström, J., Hammarlund-Udenaes, M. et al. The effects of pharmacist intervention on emergency department visits in patients 80 years and older: subgroup analyses by number of prescribed drugs and appropriate prescribing. PLoS ONE In press. Mer information

Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

Ny funktion hos blodkoagulationssystemet upptäckt

Huvudförfattare för studien
är professor Agneta Siegbahn
och doktorand Oskar Eriksson
från medicinska vetenskaper.

Nya resultat från forskare vid Uppsala Universitet visar hur en komponent i blodkoagulationssystemet genom en proteolytisk klyvning direkt kan påverka funktionen hos en ny grupp cellytereceptorer, något som tidigare ej varit känt. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Biological Chemistry.

Blodkoagulationen är ett komplext system som skall se till att vi inte blöder ihjäl vid en skada samtidigt som blodet måste hållas flytande inne i blodkärlen så att vi inte drabbas av blodproppar. Koagulationssystemet består av många komponenter, bland annat koagulationsfaktorer vilka är cirkulerande serinproteaser. Samtidigt som blodkoagulationen måste se till att blodet levrar sig efter en skada vet man idag att även cellers och vävnaders funktion påverkas, och att koagulationsfaktorer direkt kan aktivera cellsignalering.

I en ny studie från forskare vid Uppsala Universitet visas hur triggern för koagulationsprocessen, koagulationsfaktor VIIa tillsammans med sin receptor Tissue Factor, direkt kan klyva i den extracellulära delen i cellytereceptorerna EphB2 och EphA2, vilket påverkar hur receptorerna svarar på sin naturliga ligand och leder till ökad cellsegregering. I ett samarbete med Masspektrometri-plattformen på SciLife lab Uppsala kunde även det exakta klyvningsstället i EphB2 och EphA2 identifieras.

Eph receptorerna ingår i en stor familj med sk RTK receptorer och cellsignalering via dessa receptorer har stor betydelse vid bl. a embryonalutvecklingen och kärlnybildning. Både Tissue Factor och EphB2 finns även rikligt i arteriosklerotiska plack.

”Vi vet att koagulationssystemet är tätt sammankopplat med en rad sjukdomsprocesser och i tillstånd som t.ex. cancer, hjärtkärlsjukdom och diabetes förekommer ofta en förhöjd koagulationsaktivitet. De här upptäckterna hoppas vi kommer göra att vi på sikt kan få en bättre förståelse för blodkoagulationens roll i olika sjukdomstillstånd på den molekylära nivån” säger Oskar Eriksson och Agneta Siegbahn vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper som är huvudförfattare för studien.

Eriksson O, Ramström M, Hörnaeus K, Bergquist J, Mokhtari D, Siegbahn A (2014). The Eph tyrosine kinase receptors are novel proteolytic substrates of TF/FVIIa. J Biol Chem, Papers in press

Genetiska variationer som styr uttrycket av icke-proteinkodande RNA molekyler (lncRNA) är riskfaktorer för autoimmuna sjukdomar

Forskargruppen i molekylär medicin presenterar i julinumret av tidskriften PLoS ONE en studie om hur uttrycket av icke proteinkodande gener regleras. Man bestämde det allel-specifika uttrycket för långa icke-kodande RNA-molekyler (lncRNA) från alla kända icke-proteinkodande gener med hjälp av SNP-genotypning.  Ca 1 miljon SNPar i RNA och DNA analyserades i monocyter från 188 blodgivare med metodik som gruppen i molekylär medicin varit med om att utveckla. Resultaten visar att uttrycket av en femtedel av lncRNA-molekylerna styrs av samma genetiska varianter som närbelägna proteinkodande gener. Studien identifierade 32 genetiska varianter som styr uttrycket av lncRNA och tidigare har visat sig vara riskfaktorer för multipplel skleros, rheumatoid artrit och andra immunlogiska sjukdomar. Risk-SNParna är lokaliserade i introner och enhancer-regioner av genomet, vilket indikerar att de kan ha en funktionell roll som förmedlas av lncRNA.

Bilder av de som gjorde jobbet: Jonas Carlsson Almlöf, Per Lundmark, Anders Lundmark och Ann-Christine Syvänen

Referens:
Carlsson Almlöf J, Lundmark P, Lundmark A et al. Single nucleotide polymorphisms with cis-regulatory effects on long non-coding transcripts in human primary monocytes. PLoS One. 2014 Jul 15;9(7):e102612. doi: 10.1371/journal.pone.0102612. eCollection 2014. PubMed PMID: 25025429.

Ny läkemedelskandidat svälter ut vilande cancerceller

Mårten Fryknäs, docent vid institutionen för medicinska vetenskaper presenterar i en studie i Nature Communications tillsammans med forskare från Karolinska institutet en ny läkemedelskandidat som selektivt dödar vilande celler i cancertumörer genom att svälta ut dem. Dessa tumörceller som återfinns i syrefattiga delar av solida tumörer är resistenta mot konventionell behandling. Läs hela artikeln på fakultetens sida.

Ny prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens nya prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

Institutionens dag

Torsdag 20 november är alla inom institutionen välkomna till "Institutionens dag" i Robergsalen, ing 40, 4 tr mellan kl 13.00 - 16.30. Program!

INSTITUTIONSFEST
20 nov, kl 18.30, på Pharmen. Anmäl dig senast den 3 november. Se information

IMV-seminarium

Tisdag 28 oktober
Kl 12.00 - 13.00 i Hedstrandsalen, ing  70

HÖSTLOV - inget seminarium

Höstens seminarier

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten (NYTT!) och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 30 oktober för att kunna handläggas vid FUG-mötet 5 november 2014.

 Höstens mötestider.

Aktuellt vid IMV

Antagna doktorander
Xi Fu (hhl Dan Norbäck)
Ieva Lase (hhl Eva Tiensuu Janson)
Ann Lögde (hhl Robert Wålinder)
Prasad Kamble (hhl Jan Eriksson)
Mwenya Mubanga (hhl Tove Fall)

Halvtidskontroller
Niclas Abrahamsson
2014-10-24, kl 09.00
Björken, ing 40, 5 tr