Nyheter

Forskningsprojekt "SCAPIS" har beviljats stort anslag

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 100 miljoner kronor till forskningsstudien ”SCAPIS”, The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study. Studien är nationell och Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet, är en av ledarna.

Stort anslag till SciLifeLab och SNP&SEQ-plattformen

SciLifeLab får 200 Mkr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att investera i bland annat tio nya sekvenseringsinstrument av typen HiSeq XTen från Illumina. Fem av dessa kommer att installeras hos SNP&SEQ-plattformen på IMV.

Läs mer i pressmedelandet.

Leif Wide får Björkénska priset

Leif Wide, professor emeritus i endokrinologisk biokemi vid Uppsala universitet och upptäckaren av bland annat moderna graviditetstest, har utsetts till mottagare av årets Björkénska pris.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902.

"Den sjukvård vi tar för given kommer förändras i grunden”

Antibiotikaresistensen är en pandemi, men en tyst och långsam sådan. Som en ångvält rullar den fram över världen och hotar att slå ut sjukvården i land efter land. Läs hela artikeln av Björn Olsen, professor i tidningen EXTRAKT, Formas.

Kommande disputationer

  • torsdag, november 13, 2014 13:00 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Hambræus, Kristina From Stenting to Preventing: Invasive and Long-term Treatment for Coronary Artery Disease in Sweden. Ladda ner fulltext Mer information
  • torsdag, november 20, 2014 09:15 Enghoffsalen, Entrance 50, Uppsala University Hospital, Uppsala Li, Su-Chen Small Intestinal Neuroendocrine Tumor Analyses: Somatostatin Analog Effects and MicroRNA Profiling. Ladda ner fulltext Mer information

Aktuella publikationer vid institutionen

  • Leonard, D., Eloranta, M., Hagberg, N., Berggren, O., Tandre, K. et al. (2014). Activated T cells enhance interferon-alpha production by plasmacytoid dendritic cells stimulated by RNA-containing immune complexes. Scandinavian Journal of Rheumatology, 43(S127): 88-89 Mer information
  • Berggren, O., Alexsson, A., Tandre, K., Syvanen, A., Rönnblom, L. et al. (2014). Effect of single-nucleotide polymorphisms on type I interferon production by plasmacytoid dendritic cells stimulated with SLE-associated immune complexes. Scandinavian Journal of Rheumatology, 43(S127): 92-92 Mer information
  • Majeed, A., Hwang, H., Connolly, S., Eikelboom, J., Ezekowitz, M. et al. (2014). Response to Letter Regarding Article, "Management and Outcomes of Major Bleeding During Treatment With Dabigatran or Warfarin". Circulation, 130(10): E95-E95 . DOI Mer information
  • Kosunen, T., Pukkala, E., Rautelin, H. (2014). Subsequent Malignancies after Eradication Therapy for Helicobacter Pylori. Helicobacter, 19(S1): 110-111 Mer information

Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

Ny typ av regulatoriska DNA sekvenser upptäckta

Forskare i gruppen för molekylär medicin vid IMV har tillsammans med kollegor från McGill universitet i Montreal hittat en ny typ av regulatoriska regioner i människans arvsmassa. Med hjälp av allelspecifik genuttrycksanalys av fyra olika blodcellstyper identifierades genetisk variation i aktiva regioner i av genomet som ger upphov till tidigare okända funktionella motiv i DNA sekvensen. Forskarna kunde med hjälp av bioinformatisk analys av genuttrycksdatat visa att de tidigare okända sekvensmotiven fungerar genom att inhibera bindning av repressiva regulatormolekyler som stänger av uttrycket av närliggande gener.

Den genetiska variationen i de nya sekvensmotiven sammanfaller oftare än slumpen med genetiska riskvariationer som har kopplats till multifaktoriella sjukdomar i tidigare helgenomassociationsstudier (GWAS). Fynden indikerar att dessa genetiska riskvarianter ökar sjukdomsrisken genom att möjliggöra okontrollerat uttryck av gener som är kritiska för sjukdomarna.

MSB_figure.jpg


Referens:
Adoue Vet al. (2014)
Allelic expression mapping across cellular lineages to establish impact of non-coding SNPs.
Mol Syst Biol 10:754

Ny funktion hos blodkoagulationssystemet upptäckt

Huvudförfattare för studien
är professor Agneta Siegbahn
och doktorand Oskar Eriksson
från medicinska vetenskaper.

Nya resultat från forskare vid Uppsala Universitet visar hur en komponent i blodkoagulationssystemet genom en proteolytisk klyvning direkt kan påverka funktionen hos en ny grupp cellytereceptorer, något som tidigare ej varit känt. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Biological Chemistry.

Blodkoagulationen är ett komplext system som skall se till att vi inte blöder ihjäl vid en skada samtidigt som blodet måste hållas flytande inne i blodkärlen så att vi inte drabbas av blodproppar. Koagulationssystemet består av många komponenter, bland annat koagulationsfaktorer vilka är cirkulerande serinproteaser. Samtidigt som blodkoagulationen måste se till att blodet levrar sig efter en skada vet man idag att även cellers och vävnaders funktion påverkas, och att koagulationsfaktorer direkt kan aktivera cellsignalering.

I en ny studie från forskare vid Uppsala Universitet visas hur triggern för koagulationsprocessen, koagulationsfaktor VIIa tillsammans med sin receptor Tissue Factor, direkt kan klyva i den extracellulära delen i cellytereceptorerna EphB2 och EphA2, vilket påverkar hur receptorerna svarar på sin naturliga ligand och leder till ökad cellsegregering. I ett samarbete med Masspektrometri-plattformen på SciLife lab Uppsala kunde även det exakta klyvningsstället i EphB2 och EphA2 identifieras.

Eph receptorerna ingår i en stor familj med sk RTK receptorer och cellsignalering via dessa receptorer har stor betydelse vid bl. a embryonalutvecklingen och kärlnybildning. Både Tissue Factor och EphB2 finns även rikligt i arteriosklerotiska plack.

”Vi vet att koagulationssystemet är tätt sammankopplat med en rad sjukdomsprocesser och i tillstånd som t.ex. cancer, hjärtkärlsjukdom och diabetes förekommer ofta en förhöjd koagulationsaktivitet. De här upptäckterna hoppas vi kommer göra att vi på sikt kan få en bättre förståelse för blodkoagulationens roll i olika sjukdomstillstånd på den molekylära nivån” säger Oskar Eriksson och Agneta Siegbahn vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper som är huvudförfattare för studien.

Eriksson O, Ramström M, Hörnaeus K, Bergquist J, Mokhtari D, Siegbahn A (2014). The Eph tyrosine kinase receptors are novel proteolytic substrates of TF/FVIIa. J Biol Chem, Papers in press

Ny prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens nya prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

Institutionens dag

Torsdag 20 november är alla inom institutionen välkomna till "Institutionens dag" i Robergsalen, ing 40, 4 tr mellan kl 13.00 - 16.30. Program!

INSTITUTIONSFEST
20 nov, kl 18.30, på Pharmen. Anmäl dig senast den 3 november. Se information

IMV-seminarium

Tisdag 4 november
Kl 12.00 - 13.00 i Hedstrandsalen, ing  70

Anna Dimberg, docent
”Vascular abnormalization in glioblastoma”

Värd: Britt Skogseid/Azita Monazza

Höstens seminarier

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten (NYTT!) och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 30 oktober för att kunna handläggas vid FUG-mötet 5 november 2014.

 Höstens mötestider.

Aktuellt vid IMV

Antagna doktorander
Xi Fu (hhl Dan Norbäck)
Ieva Lase (hhl Eva Tiensuu Janson)
Ann Lögde (hhl Robert Wålinder)
Prasad Kamble (hhl Jan Eriksson)
Mwenya Mubanga (hhl Tove Fall)

Halvtidskontroller
Niclas Abrahamsson
2014-10-24, kl 09.00
Björken, ing 40, 5 tr