Nyheter

Antibiotika utan verkan

Vanliga, lätt behandlingsbara infektioner kan snart åter vara dödliga, skriver professor Björn Olsen och smittskyddsläkare Mats Ericsson på UNT Debatt i samband med den europeiska antibiotikadagen. Läs mer »

Bidrag från SciLifeLab för helgenomsekvensering

SciLifeLab har offentliggjort vilka projekt som ingår i Swedish Genome Program och därigenom får bidrag för att utföra helgenomssekvensering. Från IMV är det forskargruppen i molekylär medicin med sitt ALL-projekt som ingår bland de beviljade ansökningarna. Läs pressmeddelandet här.

De ska ta patienter ingen annan vill ha

Ett nytt center ska ta hand om patienter som tror sig ha kronisk borrelia eller som har andra svårdiagnostiserade besvär som skulle kunna komma från fästingar. Läs hela artikeln i Dagens Medicin.

Bror Hjerpstedts Stiftelse

Kawa Amin, Maria Gunnbjörnsdóttir och Andrei Malinovschi har tilldelats medel från Bror Hjerpstedts Stiftelse för forskning inom området astma och allergi. Se beslut.

Kommande disputationer

  • tisdag, november 25, 2014 09:30 Robergsalen, entrance 40, 4th floor, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Aftab, Obaid Towards High-Throughput Phenotypic and Systemic Profiling of in vitro Growing Cell Populations using Label-Free Microscopy and Spectroscopy: Applications in Cancer Pharmacology. Ladda ner fulltext Mer information
  • lördag, november 29, 2014 09:00 Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Kinch, Amelie Posttransplant Lymphoproliferative Disorders: Studies of Epstein-Barr Virus, Regulatory T Cells and Tumor Origin. Ladda ner fulltext Mer information
  • torsdag, december 11, 2014 09:15 Aula Gunnesalen, Ingång 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala Alassaad, Anna Improving the Quality and Safety of Drug Use in Hospitalized Elderly: Assessing the Effects of Clinical Pharmacist Interventions and Identifying Patients at Risk of Drug-related Morbidity and Mortality. Ladda ner fulltext Mer information

Aktuella publikationer vid institutionen

  • Pujari-Palmer, S., Lind, T., Xia, W., Tang, L., Ott, M. (2014). Controlling Osteogenic Differentiation through Nanoporous Alumina. Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology, 5: 98-104 Mer information
  • Hedenstierna, G., Edmark, L., Perchiazzi, G. (2014). Postoperative lung complications: have multicentre studies been of any help?. British Journal of Anaesthesia Epub ahead of print. DOI Mer information
  • Linner, A., Darenberg, J., Sjölin, J., Henriques-Normark, B., Norrby-Teglund, A. (2014). Clinical Efficacy of Polyspecific Intravenous Immunoglobulin Therapy in Patients With Streptococcal Toxic Shock Syndrome: A Comparative Observational Study. Clinical Infectious Diseases, 59(6): 851-857 DOI Mer information
  • Karlqvist, M., Rosell, K., Rystedt, A., Hymnelius, K., Swartling, C. (2014). Botulinum toxin B in the treatment of craniofacial hyperhidrosis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 28(10): 1313-1317 DOI Mer information

Välkommen till medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) är den största kliniska institutionen inom medicinska fakulteten med ca 210 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Specifik information finns på sidorna utbildning, forskning, plattformar och om oss.

Forskningspresentationer

SSF anslag Biomarkörer för klinisk relevans

Professor Agneta Siegbahn tilldelades tillsammans med professor Lars Lind, docent Jonas Oldgren och professor Lars Wallentin den 5 november 2014 ett forskningsbidrag på 35 Mkr under 5 år från Styrelsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Anslaget går till projektet "Biomarkörer i hjärt-kärlsjukdom - ABC risk score”.  Projektet har som målsättning att ta fram biomarkörer för säkrare riskbedömningar och möjligheter att kunna individanpassa behandling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom, förmaksflimmer och stroke. Projektet konkurrerade med 134 andra ansökningar och var det enda projektet inom hjärt-kärlområdet bland de nio som erhåll anslag. Läs mer >

Ny typ av regulatoriska DNA sekvenser upptäckta

Forskare i gruppen för molekylär medicin vid IMV har tillsammans med kollegor från McGill universitet i Montreal hittat en ny typ av regulatoriska regioner i människans arvsmassa. Med hjälp av allelspecifik genuttrycksanalys av fyra olika blodcellstyper identifierades genetisk variation i aktiva regioner i av genomet som ger upphov till tidigare okända funktionella motiv i DNA sekvensen. Forskarna kunde med hjälp av bioinformatisk analys av genuttrycksdatat visa att de tidigare okända sekvensmotiven fungerar genom att inhibera bindning av repressiva regulatormolekyler som stänger av uttrycket av närliggande gener.

Den genetiska variationen i de nya sekvensmotiven sammanfaller oftare än slumpen med genetiska riskvariationer som har kopplats till multifaktoriella sjukdomar i tidigare helgenomassociationsstudier (GWAS). Fynden indikerar att dessa genetiska riskvarianter ökar sjukdomsrisken genom att möjliggöra okontrollerat uttryck av gener som är kritiska för sjukdomarna.

MSB_figure.jpg


Referens:
Adoue Vet al. (2014)
Allelic expression mapping across cellular lineages to establish impact of non-coding SNPs.
Mol Syst Biol 10:754

Ny funktion hos blodkoagulationssystemet upptäckt

Huvudförfattare för studien
är professor Agneta Siegbahn
och doktorand Oskar Eriksson
från medicinska vetenskaper.

Nya resultat från forskare vid Uppsala Universitet visar hur en komponent i blodkoagulationssystemet genom en proteolytisk klyvning direkt kan påverka funktionen hos en ny grupp cellytereceptorer, något som tidigare ej varit känt. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidsskriften Journal of Biological Chemistry. Läs mer >

Ny prefekt vid IMV


Lars Rönnblom, professor i reumatologi är institutionens nya prefekt.

Se även institutionsstyrelsens sammansättning för mandatperioden 2014-07-01 - 2017-06-30.
 

Institutionens dag

Torsdag 20 november är alla inom institutionen välkomna till "Institutionens dag" i Robergsalen, ing 40, 4 tr mellan kl 13.00 - 16.30. Program!

INSTITUTIONSFEST
20 nov, kl 18.30, på Pharmen. Anmäl dig senast den 3 november. Se information

IMV-seminarium

Tisdag 25 november
Kl 12.00 - 13.00 i Hedstrandsalen, ing  70

Helena Janols, MD, PhD
"Inflammatory response and biomarkers in severe sepsis and septic shock"

Värd: Jan Sjölin, professor
Forskargruppen infektionssjukdomar

Höstens seminarier

FUG-möte

Alla uppgifter ska vara inlagda i den elektroniska blanketten (NYTT!) och skickade via systemet till Jan Sjölin, ordförande i FUG senast 18 november för att kunna handläggas vid FUG-mötet 24 november 2014.

 Höstens mötestider.

Aktuellt vid IMV

Ny medarbetare


Gustaf Floderus är ny personaladministratör vid IMV, ing 40, 5 tr. , 018-6112908.

Antagna doktorander
Karin Hjorton (hhl Lars Rönnblom)
Hanqian Zhang (hhl Hans Törmä)
Anas Al-Safar (hhl Per Hellström)
Christoph Nowak (hhl Tove Fall)
Selwan Khamisi (hhl Östen Ljunggren)
Panagiotis Arvanitis (hhl Carina Blomström Lundqvist)

Halvtidskontroller
Heidi Lindbäck
2014-12-10, kl 14.00
Biblioteket, klinisk mikrobiologi