Institutionen för medicinska vetenskaper

Medicinska vetenskaper

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i kliniska ämnen i nära anslutning till Akademiska sjukhuset. 

Mer om institutionen

Vad forskar vi om?

Intresserad av utbildningar inom medicin?

Vad forskar vi om?

Vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper (IMV) bedrivs klinisk forskning inom ett stort antal kliniska specialiteter. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder.

Vid institutionen arbetar ett trettiotal oberoende forskargrupper som är aktiva inom sex olika områden.