Endokrin onkologi

Neuroendokrina tumörer (NETs) är en heterogen grupp av tumörer som har sitt ursprung hos endokrina celler i t. ex. bukspottkörteln, sköldkörteln och i mag-tarmkanalen. Dessa celler har egenskapen att frisätta metabolt aktiva produkter som peptidhormon och t ex serotonin, som orsakar specifika kliniska symptom. Flertalet NETs växer mycket långsamt och är därför svåra att tidigt diagnostisera. En sen upptäckt ökar risken för att metastaser har bildats, vilket försämrar prognosen. Vår forskning syftar till att förbättra diagnosen av endokrina tumörer och att utveckla nya behandlingsformer. Vi är också engagerade i att utvärdera nya terapier genom att utföra kliniska prövningar.


Gruppen Endokrin Onkologi är del i ett Centre of Excellence för Neuroendokrina Tumörer vid Uppsala Universitet och Akademiska Sjukhuset, ett världsledande center för diagnos och behandling av NETs. Vi är också en del av U-CAN en biobank med blod - och tumör-prover från patienter med olika slags cancer. Våra stora kollektioner av patientmaterial och kliniska data har stor betydelse för den forskning vi bedriver.
Gruppen med Eva Tiensuu Janson som forskningsledare fokuserar på tumörer från mag-tarmkanalen, och studerar bland annat genetiska förändringar hos sporadiska tumörer, och den nyligen identifierade familjära formen av NETs. I andra projekt studeras uppkomsten av hjärtklaffsfibros i samband med NETs och, i ett nordiskt samarbetsprojekt, utvärderas behandling av en ovanlig form av NET, odifferentierad neuroendokrin carcinom
Kjell Öberg's forskargrupp arbetar med att utveckla nya säkra biomarkörer som kan användas för diagnos och prognos av neuroendokrina tumörer från tunntarm och lunga. Forskning pågår också att utveckla nya läkemedel och en ny, målsökande, behandlingsprincip.
Läs mer om våra projekt här.

Kontakta oss

Adress

Institutionen för Medicinska Vetenskaper

Sektionen för Endokrin Onkologi

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Besöksadress

Ingång 40, våning 5

Telefon: 018-611 42 89

Telefax: 018-55 36 01

e-post: eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se