Arbets- och miljömedicin

Vi studerar betydelsen av arbetsmiljön och omgivningsmiljön för hälsa, såväl fysiskt, kemiskt, biologiskt, psykosocialt och organisatoriskt. Forskningsmetodologin vi använder består både av epidemiologiska metoder, antingen avseende speciella grupper eller den allmänna populationen, registerforskning och av experimentella interventionsstudier.

Ett av våra fokusområden är hälsoeffekter av inomhus- och utomhusmiljön på astma och allergier. Våra studier som rör inomhusmiljön har bland annat omfattat skolor, dagis, sjukhus och djurstallar. Ett annat viktigt område vi studerar är hälsa och arbetsmiljön i sjukvården och i skolor, där vi bland annat har undersökt hälsa i relation till arbetsmiljö, livsstils- och socioekonomiska faktorer. Organisationsfaktorers betydelse för den goda arbetsmiljön har vi studerat ingående i många år, liksom rehabilitering, och orsaker till, och konsekvenser av, sjukskrivningar. Muskel - och skelettsjukdomar och psykiatriska sjukdomar i relation till arbete är ett annat av våra forskningsområden. Miljögifters betydelse för uppkomsten av de stora folksjukdomarna studeras.

Vi har ett omfattande internationellt samarbete, såväl inom Europa som med många asiatiska länder, och utgör en del av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset.

Kontakta oss

Adress

Inst för Medicinska vetenskaper

Arbets- och miljömedicin

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Besöksadress

Ulleråkersvägen 38 - 40

Telefon: 018-611 36 44

Telefax: 018-51 99 78

E-post: magnus.svartengren@medsci.uu.se