Autoimmunitet

Autoimmunitet beror på att immunförsvaret reagerar mot kroppsegna beståndsdelar, autoantigener, och om reaktionen är stark kan en autoimmun sjukdom utvecklas med vävnadsdestruktion som följd. Det finns fler än 80 olika autoimmuna sjukdomar och de svarar för 30 % av västvärldens morbiditet och mortalitet. För många autoimmuna sjukdomar är det inte känt vilket autoantigen som orsakar den immunologiska attacken, och det också oklart vad som utlöser immunsvaret eller varför vissa personer är mer drabbade. Vi försöker besvara dessa frågor för att utveckla bättre diagnos och behandling av patienter med autoimmuna sjukdomar.

Vi använder Addison's sjukdom och Autoimmun Polyendokrin Syndrom type 1 (APS 1) som modellsjukdomar, och har lyckats identifiera autoantigener (21-hydroxylas i Addison's sjukdom, och tryptofan hydroxylas i APS-1) vilket möjliggjort en förbättrad diagnos. I flera andra autoimmuna sjukdomar har vi också identifierat autoantigener; SOX10 i vitiligo, TDRD6 i lymfocytisk hypofysit, och mer nyligen NALP5 i hypoparatyroidism och KCNRG i en allvarlig lungsjukdom.

På senare tid har forskningen utvidgats till att omfatta epidemiologiska undersökningar av endokrina sjukdomar, med ett särskilt fokus på Addison's sjukdom där vi byggt ett nationellt register och en biobank. Som medlemmar av SciLifeLab arbetar vi även med komparativ genomik, där vi använder hund och kyckling som modeller för att bättre förstå humana autoimmuna sjukdomar. Läs mer om våra projekt här.

Kontakta oss

Adress

Inst för Medicinska vetenskaper

Autoimmunitet

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Besöksadress

Ingång70, våning 3

Telefon: 018-611 29 78

Fax: 018-50 92 97

E-post:olle.kampe@medsci.uu.se