Biokemisk struktur och funktion

Forskargruppen består av ett flertal oberoende forskare som arbetar med flera olika projekt inom  laboratoriediagnostik och närliggande områden. Några exempel på pågående projekt är oral immunterapi med äggantikroppar, användning av laboratorieanalyser (laborera rätt och lagom),  akutfasproteiner och tumörmarkörer. Andra forskningsprojekt rör inflammation (Per Venge), glykosylering av proteinhormoner (Leif Wide) och prostasomer/fertilitet (Gunnar Ronquist och Lena Carlsson).

Äggantikroppar

Oral behandling med äggantikroppar är ett intressant alternativ till antibiotika. Vi har visat att daglig gurgling med specifika äggantikroppar kraftigt minskar förekomsten av P. aeruginosa infektioner hos patienter med Cystisk Fibros. Denna behandling har blivit godkänd av läkemedelsverket som licensläkemedel för en liten grupp av svenska CF-patienter. Parallellt med denna studie pågår även andra behandlingsstudier med äggantikroppar.

Laborera rätt och lagom

Vi har visat att fortbildning av berörda läkare kraftigt kan förändra provtagningsmönstren vid våra vårdcentraler. För närvarande studerar vi regionala skillnader i användningen av laboratorieanalyser. Sådana skillnader kan sedan utgöra underlag för att förbättra användningen av laboratorieanalyser via fortbildning.

Akutfasproteiner och cystatin C

Både cystatin C och akutfasproteiner såsom hsCRP och IL-6 har i flera studier visat sig vara starka riskmarkörer för kardiovaskulära sjukdomar. Vi samarbetar bland annat med PIVUS- och ULSAM-grupperna för att studera olika kardiovaskulära riskmarkörer.

Tumörmarkörer och angiogenes

TPS, TPA, VEGF, bFGF, HGF och TK i serum och plasma är några av de tumörmarkörer som vi för närvarande använder i olika kliniska studier.

Forskargruppen är också delaktig i Uppsala Berzelii Center för neurodiagnostik. Läs mer om våra projekt här (engelsk text).

Kontakta oss

Adress

Institutionen för Medicinska Vetenskaper

Klinisk kemi

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Besöksadress

Ingång 61, våning 3

Telefon

018-611 42 71

Telefax

018-55 25 62

Se också Grupp/kontakt