Njurmedicin

Det övergripande målet med vår forskning är att utveckla bättre metoder för att förhindra njursvikt, och behandla de komplikationer som åtföljer njursvikt. Forskningsprogrammet omfattar studier kring kardiovaskulära komplikationer vid kronisk njursjukdom och vid njurtransplantation, studier av FGF-23 i samband med njursvikt, kliniska studier kring kronisk njursvikt och hemodialys, och också studier av nya biomarkörer för njursvikt.

Inflammation och kardiovaskulär sjukdom i samband med njursvikt studeras i ett antal separata experimentella och/eller kliniska projekt. Fokus ligger på inflammatoriska processer, oxidativ stress, immunologiska störningar respektive störningar av kalciumfosfat metabolismen. Vi har under en följd av år studerat IgA nefrit, och nyligen utvecklat en ny behandling för denna inflammation i njurarna. Vi har ett omfattande samarbete med andra forskargrupper både internationellt, och vid flera av fakulteterna vid Uppsala universitet. I ett nystartat projekt samarbetar vi till exempel med Avdelningen för Nanoteknolgi och funktionella material, vid Ångström-laboratoriet, i utvecklandet av en ny generation dialysapparater. Vi är övertygande om att resultatet av vår forskning kommer att leda till förbättrad behandling av patienter med njursvikt. Läs mer om våra forskningsprojekt här (engelsk text). 

Kontakta oss

Adress

Inst. för Medicinska Vetenskaper

Sektionen för Njurmedicin

Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

Besöksadress

Ingång 40

Telefon: 018-611 43 48

Telefax: 018-55 11 41

E-post: bengt.fellstrom@medsci.uu.se

se också Grupp/kontakt