Reumatologi

Forskargruppen i reumatologi, ledd av professor Lars Rönnblom, forskar om autoimmuna reumatiska sjukdomar som drabbar en stor andel av befolkningen och förorsakar mycket lidande. Dessa sjukdomar har sin grund i en oförmåga hos immunsystemet att skilja på kroppsegna och främmande ämnen, vilket medför att immunsystemet attackerar kroppsegna strukturer. Om immunsystemet reagerar felaktigt mot kroppsegna ämnen som förekommer i flera vävnader kan en systemisk autoimmun sjukdom utvecklas med skador på många organ och vävnader som följd. Målet med vår forskning är att förstå de bakomliggande orsakerna till uppkomst och utveckling av systemiska autoimmuna sjukdomar för att kunna utveckla bättre diagnostiska metoder och behandlingar.

Systemisk lupus erythematosus (SLE) betraktas som prototypen för autoimmuna sjukdomar och den kännetecknas av en ökad produktion av ett kroppseget protein, interferon (IFN), som normalt produceras även hos friska individer vid virusinfektioner. Hos patienter med SLE och andra reumatiska sjukdomar såsom Sjögrens syndrom, systemisk skleros och myosit kan man se tecken på ett aktiverat IFN-system med en kontinuerlig IFN produktion trots att ingen infektion kan påvisas. En aktivering av IFN-systemet hos dessa patienter kan ses som ett ökat uttryck av IFN-reglerade gener, så kallad IFN-signatur, vilket stimulerar immunsystemet och underhåller den autoimmuna processen. I vår forskning studerar vi de centrala autoimmuna mekanismerna och försöker klarlägga mer precist hur IFN systemet aktiveras och regleras vid SLE, och andra autoimmuna sjukdomar.

Vi studerar också de bakomliggande ärftliga faktorerna till aktiveringen av IFN-systemet. Vi är även engagerade i kliniska prövningar av nya mediciner för behandling av SLE och andra reumatiska sjukdomar. I ytterligare andra projekt studerar vi vaskulär sjukdom i samband med SLE. Inom forskargruppen för reumatologi pågår, under ledning av docent Eva Baecklund, även studier kring utvecklingen av lymfom hos patienter med olika reumatiska sjukdomar och i ett annat projekt som leds av docent Ulla Lindqvist studeras psoriasisartrit.

Läs mer om våra projekt här: Systemisk autoimmunitet (Rönnblom), lymfom (Baecklund), psoriasisartrit (Lindqvist).

 

Kontakta oss

Adress
Institutionen för Medicinska Vetenskaper
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Rudbecklaboratoriet
Reumatologi, C11, plan 2
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala

e-post och tel: se Grupp/kontakt

Anslagsgivare

Forskningsgruppen stöds med anslag från:
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Combine
Vetenskapsrådet
KungGustaf V 80-årsfond
Ragnar Söderbergs Stiftelse
Reumatikerförbundet
Ulla and Roland Gustafssons Stiftelse
ALF-medel
Akademiska sjukhusets FoU fond