Kardiologi

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken och har den högsta kostnaden för läkemedelsbehandling i Sverige. Under mer än 10 år har Kardiologigruppen varit ett nationellt center för forskning och utveckling kring kränskärlsjukdom och dess komplikationer. Forskningen omfattar såväl cellbiologisk och djurexperimentell forskning som stora kliniska prövningar med patienter och kontrollpersoner från många olika länder.

Med målet att förbättra behandling och omhändertagande av den enskilda patienten bedriver vi forskningsprojekt inom följande områden;

Sjukdomsorsaker och patientbehov

  • Epidemiologiska studier
  • Patofysiologiska studier

Diagnostik, riskbedömning och skräddarsydd behandling

  • Biomarkörer
  • Bildanalys

Utvärdering av behandling

  • Randomiserade kliniska prövningar
  • Kliniska prövningar, baserade på kvalitetsregister
  • Utvärderingar av rutinbehandlingar baserade på kvalitetsregister

Införande av nya behandlingar

 

Läs mer om våra forskningsprojekt här.

Kontakta oss

Adress

Inst för Medicinska vetenskaper

Sektionen för kardiologi

Akademiska sjukhuset

SE751 85 Uppsala

Besöksadress

Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Dag Hammarskjölds väg 14B

Uppsala Science Park

UPPSALA

Telefon: 018 611 95 05

Mobil: 070-1428580

Telefax: 018-506638

E-post: Bertil.Lindahl@medsi.uu.se

se också Grupp/kontakt