Klinisk mikrobiologi and infektionssjukdomar

Området Klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar omfattar flera oberoende forskargrupper som har som gemensamt mål att bekämpa infektioner orsakade av bakterier virus och svampar. För att nå detta mål krävs ett brett perspektiv på människan i relation till naturen, detaljerade kunskaper om mikroorganismernas biologi, en förståelse av värd parasit-interaktioner och kännedom om den individuella patientens situation och behov.

Gruppen "Infektionssjukdomar" med professor Jan Sjölin som forskningsgruppledare fokuserar på sepsis, septisk chock och behandling av svampinfektioner. Till gruppen hör också professor Otto Cars, som forskar kring antibiotika, och arbetar aktivt med att förhindra spridningen av antibiotikaresistans, bland annat i organisationen ReAct.

Professor Björn Olsen är forskningsgruppledare för ”Infektionsmedicin". Zoonoser, sjukdomar som sprids mellan människa och djur, är ett centralt tema för forskningen. Influensa, fästingburna smittämnen och antibiotikaresistens är fokusområden. Till grupperingen hör docent Åsa Melhus som också studerar antibiotikaresistens.

Professor Hilpi Rautelin är forskningsgruppledare för "Klinisk mikrobiologi” och studerar framför allt campylobacter och hur den normala tarmfloran kan påverka campylobacter och mottagligheten för infektion. Till Klinisk Mikrobiologi hör också andra forskargrupper som leds av professor emeritus Jonas Blomberg, docent Johan Lennerstrand, docent Björn Herrman och disputerad forskare Birgitta Lytsy med forskningsprojekt rörande bland annat nya analysmetoder av mikroorganismer, antiviral behandling, klamydiainfektioner och vårdhygieniska aspekter.


Agarplatta för odling av salmonella