Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Medarbetare vid Arbets- och miljömedicin

Var god se denna sida för mer information om personal vid arbets och miljömedicin.

E-post: fornamn.efternamn@medsci.uu.se

Magnus Svartengren, Professor, MD

Eva Vingård, Professor emeritus, MD

Anna Rask Andersen, Professor, MD

Peter Westerholm, Professor emeritus, MD

Dan Norbäck, Assoc professor

Gunilla Wieslander, Assoc professor, MD

Robert Wålinder, Assoc professor, MD

Monica Lind, Assoc professor

Lena Elfman, Assoc professor

Malin Josephson, Assoc professor

Greta Smedje, Assoc professor

Roma Runeson Broberg, Assoc professor

Margareta Torgén, MD, PhD

Karin Engvall, PhD

Xi Fu, PhD

Guihong, Cai, PhD

Mostafa Ghaffari, PhD

Erik Lampa, PhD

Margareta Halin Lejonklou, Postdoc

Bo Johansson, Researcher      

Pia Rehfisch, Researcher, MD

Martin Tondel, Researcher, MD

Åsa Stöllman, Psychologist

Hassan Alinaghizadeh, Statistician, PhD-student

Tomas Eriksson, Investigator

Magnus Helgesson, Med.lic, MD

Lenita Öqvist, inform. assistant

Camilla Lodin, PhD-student

Peter Palm, PhD-student

Susanne Victor, PhD-student

Juan Wang, PhD-student

Sofia Åström Paulsson, PhD-student, MD

Teresia Nyman MD Ergonomist

Renata Bogo PhD-student

Katarina Aili MD ergonomist

Martin Anderson MD, PhD

Linda Dunder, PhD student

Teresia Nyman, PhD 

Therese Hellman, PhD

Brendler-Lindqvist, Maria forskningsläkare