Infektionsmedicin

Bakterier, virus och parasiter har varit med människan sedan urminnes tider. De kommer säkerligen att vara våra följeslagare också i framtiden för när vi besegrar några infektionssjukdomar så dyker nya upp, eller så kommer gamla sjukdomar tillbaka efter att ha funnits i bakgrunden en tid. De flesta humana infektioner är zoonotiska, dvs smittämnena förekommer framför allt hos djur men de har också förmågan att korsa artgränser och infektera människor. Vid enheten för infektionssjukdomar använder vi ett multidisciplinärt angreppssätt för att studera främst zoonoser och antibiotikaresistens. Mycket av arbetet utförs inom ramen för vår nya plattform ”Zoonosis Science Center”.

Vår forskning har en bred bas, och vi fokuserar för närvarande på följande områden;

Influensa

Var vänlig se sida med engelsk text.

Fästingburna infektioner

Var vänlig se sida med engelsk text.

Campylobacter och andra gastrointestinala patogener

Var vänlig se sida med engelsk text.

Antibiotikaresistens i den naturliga bakteriefloran

Var vänlig se sida med engelsk text.

Fläckfeber Rickettsios

Var vänlig se sida med engelsk text.