Department of Medical Sciences

Personaladministration

Anna Foyer, personalsamordnare

anna.foyer@medsci.uu.se
018-611 43 92
Ing 40, plan 5, rörpost CG61
  • Övergripande personalärenden

Gabriella Widerberg, Personaladministratör

gabriella.widerberg@
medsci.uu.se
018-611 2908
Ing. 40, 5 tr
Rörpost CH46

Gustaf Floderus

gustaf.floderus@medsci.uu.se
018-611 29 08
070-4250046
Ing 40, plan 5, rörpost CG61
Tjänstledig