Institutionen för medicinska vetenskaper

För dig som arbetar på IMV

Välkommen till Institutionen för medicinska vetenskapers interna sidor. Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid institutionen. Meddela Johan Dixelius om du saknar någon länk.

Ekonomi

Seminarier

Grundutbildning

Internt

PersonER

Institutionsledning

Prefekt                               Lars Rönnblom
Ställföreträdande Prefekt   Eva Lindberg
Biträdande Prefekt             Christer Jansson
Biträdande Prefekt             Bertil Lindahl
 

Administration (bildgalleri)

Personaladministration
Anna Foyer, Personalsamordnare
Gustaf Floderus, personaladministratör (tjänstledig)

Ekonomiadministration
Anette Mcloughlin
Veronica Hjärner
Susanne Westholm
Mikaell Widell
Katarina Jonasson

IT-support
Enrique Vega

Forskningstöd
Johan Dixelius Forskningssekreterare

Besöks- och postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr, 75185 Uppsala
Telefon (växel): 018-611 00 00
Fax: 018-509297Ekonomi

Seminarier

IMV-seminarier
 

Grundutbildning