Ekonomiadministration

Anette McLoughlin, ekonom

anette.mcloughlin@medsci.uu.se
018-611 29 13
Ing 40, plan 5, rörpost CG61

Övergripande ekonomi

  • Bokslut
  • Budget
  • Uppföljning
  • Redovisning

Veronica Hjärner

veronica.hjarner@medsci.uu.se
018-611 35 09
ing 40, plan 5, rörpost CG61

  • Kontraktsdatabasen

Katarina Jonasson

katarina.jonasson@medsci.uu.se
018-611 90 86
Molekylär medicin
Ing 70, plan 3, BE46

  • Forskargruppen molekylär medicin

Susanne Westholm

susanne.westholm@medsci.uu.se
018-611 44 23
ing 40, plan 5, rörpost CG61

  • Fakturahantering för flertalet av institutionens forskargrupper
     

Mikael Widell

mikael.widell@medsci.uu.se
018-611 44 23
ing 40, plan 5, rörpost CG61

  • EU-projekt