Institutionsmöten

Prefekten sammankallar till institutionskollegium några gånger per år där viktiga institutionsangelägenheter tas upp. Ett årligt möte med inbjudna deltagare hålls även på Noors slott.

Anteckningar från dessa möten