IT-stöd

Stödfunktion

För institutionens IT-stöd svarar Rudbecklaboratoriets IT-avdelning. Personal och verkstad finns både vid ingång 70, våning tre, och i C11-huset. Placerad i Ing 40, 5 tr, finns också Enrique Vega. Kontakta IT-avdelningen i första hand via e-post  till Helpdesk@rudbeck.uu.se. IT-avdelningen står för tre grundtjänster: 1) datorer, med inköp, installation, nätsäkerhet, koppling till internet, krånglande datorer och skrotning, 2) Lagringsfunktion med  automatisk back-up och 3) datacenter där man t.ex. kan hyra in sig på en server.

Inköp sker normalt via IT-avdelningen. Observera att om inköp sker direkt så måste inköp göras via produktwebben.

Kataloguppgifter samt e-postkonto

Om du har ändrade arbetsförhållanden anmäl dina  ändrade uppgifter direkt via webbformulär.
 Behöver du ha ett e-postkonto kan du ansöka om e-postkonto här.

 Institutionens ansvariga för dessa frågor är Susanne Olsson susanne.olsson@medsci.uu.se och Veronica Hjärner, veronica.hjarner@medsci.uu.se.