Institutionen för medicinska vetenskaper

Aktuella disputationer vid institutionen

  • Enghoffsalen, Akademiska Sjukhuset, ingång 50 BV, Uppsala 2018-05-09 kl 09:00

    Arefalk, Gabriel

    Smokeless Tobacco (Snus) and Cardiovascular Disease: Associations with Heart Failure and Prognosis after Myocardial Infarction