Kursadministration vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Namn, ansvarsområden, kontaktuppgifter

Caroline Olofsson

 • Övergripande grundutbildningsadministration
 • Läkarprogrammet T5
 • Fristående kurser
 • Uppdragsutbildning

caroline.olofsson@medsci.uu.se
018-611 49 47
Ing 40, plan 5, rörpost CH46

Kristin Bryon

 • Biomedicinska analytikerprogrammet, T3, T4, T5 och T6
 • Klinisk läkemedelsutveckling, CDD
 • Kliniska prövningar
 • Uppdragsutbildning

kristin.bryon@medsci.uu.se
018-611 42 40
Klinisk farmakologi, ing. 61, 3 tr., rörpost AD78

Margaretha Hagberg

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet  -  inriktning Diabetes
 • Fristående kurser – Diabetes
 • Fristående kurser -  Kardiologi
 • Fysioterapeutprogrammet – Invärtesmedicin

margaretha.hagberg@medsci.uu.se
018-611 91 99
Ing 40, plan 5, rörpost CH46

Mariann Sondell

 • Läkarprogrammet, T5

mariann.sondell@medsci.uu.se
018-611 49 47
Ing 40, plan 5, rörpost CH46

Anna von Kartaschew

 • Läkarprogrammet, T7

anna.von.kartaschew@medsci.uu.se
018-611 29 06
Ing 40, plan 5, rörpost CH46