Institutionen för medicinska vetenskaper

FUG-möte

  • Datum: 04 april, kl. 16.00–17.00
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Sammanträde

Handlingar till mötet ska vara inskickade senast 29 mars.