Institutionen för medicinska vetenskaper

6th Nordic Conference of HIV and Hepatitis Drug Resistance and Treatment Strategies

Detta endagsmöte riktar sig till infektionsläkare, forskare och industrianställda, verksamma inom fältet HIV- och Hepatit B/C-behandling, samt antiviral resistens. Ledande internationella forskare har inbjudits att presentera aktuella data inom sina områden.