Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium. Värd: Jan Eriksson

  • Datum: –13.00
  • Plats: Boströmsalen, ing 30, bv
  • Föreläsare: Magnus Sundbom Petros Katsogiannos
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Metabolic surgery – the best treatment in type 2 diabetes?
• Overview, surgical options. Magnus Sundbom
• PhD student seminar: A randomized controlled study in obese type 2 diabetes patients. Petros Katsogiannos