Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium. Värd: Jan Eriksson

  • Datum: 2017-04-04 kl 12:00 13:00
  • Plats: Boströmsalen, ing 30, bv
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium