Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium. Värd: Christer Janson

  • Datum: 2017-04-25 kl 12:00 13:00
  • Plats: Föreläsningssalen, kunskapscentrum, ing 61, 1tr
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Össur Emilsson, forskare vid IMV. "Nocturnal gastroesophageal reflux, sleep-disordered breathing and respiratory symptoms".