Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium. Värd: Tove Fall

  • Datum: 2017-05-02 kl 12:00 13:00
  • Plats: Enghoffsalen, ing 50
  • Föreläsare: Docent Sara Hägg, Karolinska Institutet
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Docent Sara Hägg, Karolinska Institutet , “Geroscience - understanding human aging from a longitudinal molecular perspective”