Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium. Värd: Tove Fall

  • Datum: 02 maj, kl. 12.00–13.00
  • Plats: Enghoffsalen, ing 50
  • Föreläsare: Docent Sara Hägg, Karolinska Institutet
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Docent Sara Hägg, Karolinska Institutet , “Geroscience - understanding human aging from a longitudinal molecular perspective”