Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium 17 oktober

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen, Ingång 70, bv
  • Föreläsare: Per Venge
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

My Eosinophil Legacy. A life-long love story.