Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium 17 oktober

  • Datum: 2017-10-17 kl 12:00 13:00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen, Ingång 70, bv
  • Föreläsare: Per Venge
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

My Eosinophil Legacy. A life-long love story.