Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium

  • Datum: 2018-01-16 kl 12:00 13:00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Gullstrandsalen, ing. 85, bv
  • Föreläsare: Dirk Pacholsky
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

BioVis Platform of Uppsala University
Microscopy and and Flow Cytometry under one roof

Värd: Maija-Leena Eloranta