Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Gullstrandsalen, ing. 85, bv
  • Föreläsare: Dirk Pacholsky
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

BioVis Platform of Uppsala University
Microscopy and and Flow Cytometry under one roof

Värd: Maija-Leena Eloranta