Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium 23 januari

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Enghoffsalen, ing. 50, bv
  • Föreläsare: Docent Christian Benedict
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

"Sleep loss in humans: A metabolic nightmare"

Värd: Eva Lindberg