Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarium 30 januari

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Hedstrandsalen, Ingång 70, bv
  • Föreläsare: Kim Kultima och Torbjörn Åkerfeldt
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Bringing novel biomarkers and algorithms into clinical practice - Why do biomarkers fail

Värd: Anders Larsson