Department of Medical Sciences

Election of department board

2017-03-13

March 13 the election of a new department board is advertised. The board is elected by the employees of the IMV department. Please check that your name is in the electoral register (röstlängd) and start to think about whom to nominate as a candidate to the board. Here you find electoral registers and information on the election.

Institutionsstyrelsen väljs av anställda vid IMV. Kontrollera redan nu att ditt namn finns med i röstlängden och börja fundera på vilka du vill nominera som ledamöter i institutionstyrelsen.

Mer information om valet.