Institutionen för medicinska vetenskaper

Otto Cars expert i FN:s nya grupp mot antibiotikaresistens

2017-03-20

Otto Cars, seniorprofessor inom infektionsforskning vid Uppsala universitet och grundare av det internationella nätverket ReAct, blir en av experterna i en nyinrättad grupp inom FN som ska koordinera det internationella arbetet mot antibiotikaresistens. - >>