Institutionen för medicinska vetenskaper

Valresultat fastställt

2017-05-19

Resultatet av valet till institutionsstyrelsen är nu fastställt av prefekten.

Namn                                        Korporation     Mandattid               Roll
Håkan Melhus                              Lärare                3 år                 Ordinarie ledamot
Eva Lindberg                                Lärare               3 år                  Ordinarie ledamot
Tove Fall                                       Lärare               3 år                  Ordinarie ledamot                   Jan Eriksson                                Lärare                3 år                  Ordinarie ledamot
Karin Eriksson                             T/A-personal      3 år                   Ordinarie ledamot
Linda Dunder                               Doktorand          1 år                   Ordinarie ledamot

Mårten Fryknäs                           Lärare              3 år                      Suppleant      
Andrei Malinovschi                      Lärare              3 år                      Suppleant      
Eva Baecklund                            Lärare              3 år                      Suppleant
Annica Jacobson Rasmusson    Lärare               3 år                      Suppleant
Gustaf Floderus                         T/A-personal      3 år                      Suppleant
Per Eriksson                              Doktorand          1 år                      Suppleant

Studentrepresentanter utses på annat sätt.