Institutionen för medicinska vetenskaper

Nya professorer

2017-07-04

Två nya professorer vid institutionen!

Mia Wadelius har befordrats till Professor i Klininsk farmakogenetik och Andrei Malinovschi har befordrats till Professor i Klinisk fysiologi.