Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionstyrelse

Ordinarie ledamöter

Lars Rönnblom Prefekt
Lars Lind Lärare
Håkan Melhus Lärare
Eva Lindberg Lärare
Johan Sundström Lärare
Birgitta Sembrant Teknisk-administrativ personal
Petros Katsogiannos Forskarstudent
Samuel Backman Grundutbildningsstudent
Vakant Grundutbildningsstudent

Gruppsuppleanter

Martin Wohlin Lärare
Jan Eriksson Lärare
Per Hellström Lärare
Tove Fall Lärare
Karin Eriksson Teknisk-administrativ personal
Per Eriksson Forskarstudent
Vakant Grundutbildningsstudent
Vakant Grundutbildningsstudent

Mandatperdioden

3 år, 2014-07-01 - 2017-06-30 för lärare och teknisk-administrativ personal
1 år, 2016-07-01 - 2017-06-03 för studenter

Mötesdatum 2017:

15/2, 27/4, 20/6, 5/9, 26/10 och 30/11.  Mötestid: 11.30-13.30 

Styrelseprotokoll