Kontaktpersoner vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Besöks- och postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr, 75185 Uppsala
Telefon (växel): 018-611 00 00
Fax: 018-509297

Prefekt
Lars Rönnblom

Stf. prefekt
Eva Lindberg

Bitr. prefekt
Christer Janson
Bertil Lindahl   

Kursadministration
Caroline Olofsson

Ekonomiadministration
Anette McLoughlin

Katalogadministration
Veronica Hjärner

Personaladministration
Anna Foyer

IT-ansvarig
Enrique Vega

Forskningssekreterare/Webmaster
Johan Dixelius