Overhead 2016

Indirekta kostnader (påslag)

50%   Grundutbildningen

15%   Forskning

40%   Uppdragsutbildning

47%   LBK

48,9%   LBK inkl semesterersättning

Kontakta Anette McLoughlin om ni har frågor gällande detta!