Nyheter

Ann-Christine Syvänen tilldelas Rudbeckmedaljen

Ann-Christine Syvänen, professor i molekylär medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper, har framgångsrikt byggt upp en forskargrupp som studerar sjukdomar hos människa genom att använda moderna tekniker inom genomik och epigenetik. Läs mer >>

Antibiotika utan verkan

Vanliga, lätt behandlingsbara infektioner kan snart åter vara dödliga, skriver professor Björn Olsen och smittskyddsläkare Mats Ericsson på UNT Debatt i samband med den europeiska antibiotikadagen. Läs mer »

Bidrag från SciLifeLab för helgenomsekvensering

SciLifeLab har offentliggjort vilka projekt som ingår i Swedish Genome Program och därigenom får bidrag för att utföra helgenomssekvensering. Från IMV är det forskargruppen i molekylär medicin med sitt ALL-projekt som ingår bland de beviljade ansökningarna. Läs pressmeddelandet här.

De ska ta patienter ingen annan vill ha

Ett nytt center ska ta hand om patienter som tror sig ha kronisk borrelia eller som har andra svårdiagnostiserade besvär som skulle kunna komma från fästingar. Läs hela artikeln i Dagens Medicin.

Kommande disputationer

Aktuella publikationer vid institutionen

  • Wille, M., Avril, A., Tolf, C., Schager, A., Larsson, S. et al. (2014). Temporal dynamics, diversity, and interplay in three components of the virodiversity of a Mallard population: Influenza A virus, avian paramyxovirus and avian coronavirus. Infection, Genetics and Evolution, 29C: 129-137 DOI Mer information
  • Lin, Z., Wang, T., Norbäck, D., Kan, H., Sundell, J. et al. (2014). Sick building syndrome, perceived odors, sensation of air dryness and indoor environment in Urumqi, China. Chinese Science Bulletin, 59(35): 5153-5160 DOI Mer information
  • Gronberg, A., Mahlapuu, M., Stahle, M., Whately-Smith, C., Rollman, O. (2014). Treatment with LL-37 is safe and effective in enhancing healing of hard-to-heal venous leg ulcers: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Wound Repair and Regeneration, 22(5): 613-621 DOI Mer information
  • Zhao, L., Vahlquist, A., Virtanen, M., Wennerstrand, L., Lind, L. et al. (2014). Palmoplantar Keratoderma of the Gamborg-Nielsen Type is Caused by Mutations in the SLURP1 Gene and Represents a Variant of Mal de Meleda. Acta Dermato-Venereologica, 94(6): 707-710 DOI Ladda ner fulltext Mer information

PIVUS - Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors

The PIVUS study started in 2001 with the primary aim to investigate the predicive power of different measurements of endothelial function and arterial compliance in a random sample of 1000 subjects aged 70 living in the community of Uppsala. As secondary aims, the study also included measurements of cardiac function and structure by ultrasound and MRI, evaluation of atherosclerosis by ultrasound and MRI, 7 day food intake recordings, detailed ECG analysis, cardiovascular autonomic function, body composition by DXA, DNA analysis and lung function, as well as a number of biochemical markers.

The inclusion of subjects in the study was completed in June 2004 by the team below:

 
          Anna Stenborg, Kerstin Marttala, Lars Lind, Jan Hall

In March 2006 a reinvesigation of the cohort at the age of 75 was started. The major measurements performed at age 70 will be repeated at age 75. In addition, we will focus on infarcts in the brain and heart, so both of these items will be investigated by brain and myocardial MRI in all subjects. Also cognitive tests are included in the reinvestigation that was completed in September 2009.Of the initial 1016 subjects, 52 had died during the 5 years and 827 attended the re-examination at age 75.

In the spring of 2011 we started the 80-year reinvestigation of the cohort. This round will continue until the summer of 2014 and we expect that 500-600 of the original sample will attend. We measure the traditional CV risk factors, 2 cognitive function tests, ultrasound of the carotid arteries and the heart, a DXA scan and an MRI scan of the brain and abdominal region.