Ämnesansvar

Beskrivning

En ämnesansvarig är den som är utsedd av prefekten att ansvara för samordning och inriktning av undervisningen inom ett viss medicinskt område vid institutionen. Exempel på ämnen är akutsjukvård, infektionssjukdomar, kardiologi och lungmedicin.

I uppdraget ingår att, tillsammans med kursansvariga, se till att det alltid finns tillgängliga lärare och handledare för ämnet vid samtliga kurser inom institutionens grundutbildningsuppdrag, vid både programkurser och fristående kurser. De grundutbildningsprogram som avses är i första hand läkar-, sjuksköterske-, biomedicinar-, BMA- och fysioterapeutprogrammen. Vidare ska den ämnesansvarige, tillsammans med kursansvariga, kunna planera och redovisa de resurser, inklusive GU-ALF, som den ansvarige har tillgång till för undervisningen och också redogöra för hur dessa resurser använts under varje läsår. Det är viktigt att den ämnesansvarige har kontinuerlig kontakt med kursansvariga, kursadministratörer, grundutbildningsansvarig (Christer Janson), kurssamordnare (Caroline Olofsson) och prefekt.

Ämnesansvariga vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Ämne

Ansvarig

Akutsjukvård

Martin Wohlin

Arbets- och miljömedicin

Anna Rask Andersen

Endokrinologi

Jan Eriksson

Endokrinologisk onkologi

Britt Skogseid

Gastroenterologi

Per Hellström

Hematologi

Sören Lehmann

Hudsjukdomar

Hans Törmä

Infektion

Britt-Marie Eriksson

Internmedicin

Lars Lind

Kardiologi

Bertil Lindahl

Klinisk farmakologi

Håkan Melhus

Klinisk fysiologi

Andrei Malinovschi

Klinisk kemi

Anders Larsson

Klinisk mikrobiologi

Åsa Melhus

Lung- och allergisjukdomar

Christer Janson

 Medicinsk bioinformatik  Mats Gustafsson
 

Njurmedicin

Inga Soveri

Omvårdnad

Gunnel Larsson

Reumatologi

Eva Baecklund

Listan som pdf!