Institutionen för medicinska vetenskaper

Aktuella disputationer vid institutionen

Forskarutbilningsgruppen (FUG) vid IMV

Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of department (prefekt/av prefekten utsedd person)"  och examinator. Blanketten skickas in  via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider:

 • 21 december 2017

  samt under 2018:
   
 • Onsdag 7 februari        
 • Tisdag 13 mars
 • Tisdag 27 mars
 • Onsdag 2 maj
 • Tisdag 22 maj                
 • ​Tisdag 14 augusti