Aktuella disputationer vid institutionen

Forskarutbilningsgruppen (FUG) vid IMV

http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N96-43Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of department (prefekt/av prefekten utsedd person)"  och examinator. Blanketten skickas in  via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider:Hösten 2018:

  • 14 aug
  • 30 aug
  • 9 okt
  • 7 nov
  • 28 nov