Institutionen för medicinska vetenskaper

Forskarutbilningsgruppen (FUG) vid IMV

Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten och skickar den via systemet till Bertil Lindahl, ordföranden i FUG. Han ska stå som "head of department" och examinator.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider

  • 22 maj
  • 15 augusti
  • 8 september
  • 4 oktober
  • 1 november
  • 27 november
  • 21 december