Aktuella disputationer vid institutionen

 • Enghoffsalen, Akademiska sjukhuset, ingång 50 bv, Uppsala 2019-05-03 kl 09:00

  Sundbom, Fredrik

  Asthma and Sleep Disturbances: Associations to Comorbidities and Asthma Control

  Open access
 • Akademiska sjukhuset (Arbets- och miljömedicin), Dag Hammarskjölds Väg 60, Uppsala 2019-05-10 kl 09:00

  Alinaghizadeh, Hassan

  Radioactive fall-out from the Chernobyl nuclear power plant accident in 1986 and cancer rates in Sweden, a 25-year follow up

  Open access

Forskarutbilningsgruppen (FUG) vid IMV

Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of department (prefekt/av prefekten utsedd person)"  och examinator. Blanketten skickas in  via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

Mötestider:

Våren 2019:

 • 12 feb
 • 4 mars
 • 9 apr
 • 7 maj
 • 4 juni