Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarier

Alla är varmt välkomna till IMV-seminarierna.

Poäng vid deltagande:

  • 16-20 tillfällen ger 0,5 hp
  • Egen presentation på IMV-seminarium ger ytterligare 0,5 hp


För varje termin du deltar du få  upp till 1 hp. När du rapporterar i UPPDOK, var vänlig att ange år och termin.

IMV-seminarier VT 2018

Datum

Värd för seminariet

Talare och titel

Lokal

16 jan

Maija-Leena Eloranta

Dirk Pacholsky/

BioVis Platform of Uppsala University; Microscopy and and Flow Cytometry under one roof

Gullstrandsalen, ing. 85, bv

23 jan

Christer Jansson

Docent Christian Benedict/ "Sleep loss in humans: A metabolic nightmare"

Enghoffsalen, ing. 50, bv

30 jan

Anders Larsson

Kim Kultima and Torbjörn Åkerfeldt/ Bringing novel biomarkers and algorithms into clinical practice - Why do biomarkers fail

Hedstrandsalen, ing. 70, bv

13 feb

Andrei Malinovschi (värd)

Marieann Högman / Exhaled nitric oxide: past, present and future

Hedstrandsalen, ing. 70, bv

27 feb

Doktorandseminarium

Johan Dahlberg / Herding Cats: Building an automation system for a sequencing core facility

Hedstrandsalen, ing. 70, bv

6 mars

Jan Eriksson

XXXX / XXXX

Gemzellsalen, ing. 95/96 nbv

13 mars

Lars Lind

XXXX / XXXX

Boströmsalen, ing. 30, bv

20 mars

Björn Olsén

Mahmoud Naguib

”Avian influenza HxNx in Egypt: a cause of concern?"

Hedstrandsalen, ing. 70, bv

27 mars

Sören Lehmann

XXXX / XXXX

Gullstrandsalen, ing. 85, bv

10 april

Per Hellström

XXXX / XXXX

Hedstrandsalen, ing. 70, bv

17 april

Östen Ljunggren

XXXX / XXXX

Gullstrandsalen, ing. 85, bv

24 april

Hans Törme

XXXX / XXXX

Gullstrandsalen, ing. 85, bv

8 maj

Rolf Larsson

XXXX / XXXX

Gemzellsalen, ing. 95/96 nbv

15 maj

Magnus Svartengren

XXXX / XXXX

Gemzellsalen, ing. 95/96 nbv

22 maj

Doktorandseminarium

Anton Gard

Hedstrandsalen, ing. 70, bv

29 maj

Bertil Lindahl (talare)

Bertil Lindahl

Hedstrandsalen, ing. 70, bv

5 juni

Hilpi Rautelin

XXXX / XXXX

Hedstrandsalen, ing. 70, bv

12 juni

Inga Soveri

Torbjörn Linde ”D-vitaminbehandling vid kronisk njursvikt.”

Hedstrandsalen, ing. 70, bv