Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarier

Alla är varmt välkomna till IMV- seminarierna.

För alla doktorander vid institutionen är deltagande vid sammanlagt 20 seminarietillfällen obligatoriskt under doktorandtiden. Detta ger 4,5 hsp. Egen presentation på IMV-seminarium ger 1 hsp.

IMV-seminarier VT 2017

Datum/Date Värd/Host Talare och titel på seminariet/Speaker and title of seminar Lokal/Room

17/1

Magnus Svartengren, prof
Arbets- och miljömedicin

Robert Wålinder, forskare, arbets- och miljömedicin
"Is there and increased cancer incidence as an effect of The Chernobyl accident 30 years ago?"

Hedstrandsalen, ing 70, bvbv

24/1

Hans Törmä, prof
Dermatologi och venereologi

Mohammad Alimohammadi, docent, Dermatologi och venereologi, IMV
"Molecular studies on hidradenitis suppurativa- preliminary findings"

Hedstrandsalen, ing 70, bv

31/1

Anders Larsson, prof
Biokemisk struktur och funktion

Torsten Gordh, professor,
Kirurgiska vetenskaper
"Biomarkörer för kronisk smärta"

Hedstrandsalen, ing 70, bv

7/2

Forskargruppsledarmöte

Inget seminarium

14/2

Per Hellström, prof
Gastroenterologi och hepatologi

Per Hellström, professor i Gastroenterologi och hepatologi.

”Medical treatment for inflammatory bowel disease –
what’s on the horizon?”

Hedstrandsalen, ing 70, bv

21/2

Sportlov

Inget seminarium

28/2

Doktorandseminarium
FUG-gruppen, Mia Wadelius

Lilian Vasaitis, doktorand vid IMV, reumatologi.
" Lymphoma studies in patients with Sjögren’s syndrome"

Hedstrandsalen, ing 70, bv

7/3

Lars Lind, prof
Kardiovaskulär epidemiologi

Peter Würtz, Nightingale Health Ltd. och Helsingfors universitet. Titel:  "Comprehensive metabolic profiling by NMR metabolomics - from biobanks towards clinical use”

Enghoffsalen, ing 50, bv

14/3

Björn Olsen, prof
Infektionsmedicin

Per Eriksson, doktorand

Hedstrandsalen, ing 70, bv

21/3

Håkan Melhus, prof
Klinisk farmakogenomik och osteoporos

Magnus Öberg, lektor, prefekt Inst för Freds- och konfliktforskning.
Tove Fall, forskarassistent, IMV
"Grupphandledning och seminariekultur – hur kan IMV bli bättre?"

Rosénsalen, ing 95/96

28/3

Rolf Larsson, prof
Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Per-Henrik Edqvist, U-Can

U-CAN: a systematic and prospective collection of samples for cancer research

Kunskapscentrum, ingång 61

4/4

Jan Eriksson, prof
Klinisk diabetologi och metabolism

Metabolic surgery – the best treatment in type 2 diabetes?
Magnus Sundbom, prof, överläkare Inst för Kirurgiska Vetenskaper “Overview, surgical options”

Petros Katsogiannos, doktorand, specialistläkare IMV “A randomized controlled study in obese type 2 diabetes patients

Boströmsalen, ing 30, bv

11/4

Påsklov

Inget seminarium

18/4

Per-Ola Carlsson, prof
Transplantation och regenerativ medicin

Daniel Espes, MD, PhD
“Treatment with IL-35 in type 1 diabetes?”

Boströmsalen, ing 30, bv

25/4

Christer Janson, prof
Lung- allergi- och sömnforskning

Össur Emilsson, forskare vid IMV.  "Nocturnal gastroesophageal reflux, sleep-disordered breathing and respiratory symptoms."

Föreläsningssalen, kunskapscentrum, ing 61, 1tr

2/5

Tove Fall, Marcel den Hoed
Molekylär epidemiologi

Docent Sara Hägg, Karolinska Institutet

“Geroscience - understanding human aging from a longitudinal molecular perspective”

Enghoffsalen, ing 50, bv

9/5

Lars Rönnblom, prof
Reumatologi

Johanna Sandling PhD och Niklas Hagberg PhD, Uppsala Universitet
 “Strategies to identify autoimmune risk genes and their function”

Enghoffsalen, ing 50, bv

16/5

Sören Lehmann, prof
Hematologi

Sören Lehmann
Epigenetic regulation in leukemia”

Föreläsningssalen, kunskapscentrum, ing 61, 1tr

23/5

Doktorandseminarium
FUG-gruppen, Hans Törmä

Stina Söderlund, PhD
"Clinical and immunological studies in CML"

Yanara Marincevic-Zuniga, PhD
"DNA methylation-based subtype prediction for pediatric acute lymphoblastic leukemia (ALL)"

Christoph Nowak, PhD
"Omics biomarker discovery for insulin resistance"

Hedstrandsalen, ing 70, bv

30/5

Östen Ljunggren, prof
Endokrinologi och mineralmetabolism

Nils Landegren
"Explorations into the world of autoimmune diseases"

Boströmsalen, ing 30, bv

13/6

Britt Skogseid, prof
Endokrin Tumörbiologi

Angelica Loskog, PhD
Professor of Immunotherapy (adjunct)
"Immunostimulating Gene Therapy of Cancer"

Hedstrandsalen, ing 70, bv