Institutionen för medicinska vetenskaper

IMV-seminarier

Alla är varmt välkomna till IMV-seminarierna.

För alla doktorander vid institutionen är deltagande vid sammanlagt 20 seminarietillfällen obligatoriskt under doktorandtiden. Detta ger 4,5 hsp. Egen presentation på IMV-seminarium ger 1 hsp.

IMV-seminarier HT 2017

Test-re-testreliability – Achilles heel of functional cardiac imaging

Datum/Date

Talare och titel på seminariet/Speaker and title of seminar

Värd/Host

Lokal/Room

5/9

Professor Gunnar Tufvesson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. "Fast and complete removal of all IgG by endopeptidase, experience from kidney transplant patients.

Britt-Marie Eriksson

Hedstrandsalen, ing. 70, bv

12/9

Test-re-test reliability – Achilles heel of functional cardiac imaging

Frank Flachskampf, Klinisk fysiologi

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

19/9

Non-pharmacological treatment of atrial fibrillation – a vision or reality

Carina Blomström-Lundqvist, Kardiologi-arrytmi

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

26/9

The evaluation of treatment effects during 15 - 20 years follow-up in randomized and observational studies,

Lars Wallentin, professor cardiology and Lars Lindhagen, statistician

Lars Wallentin, Kardiolgi

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

03/10

Professor  Lars Engstrand (Karolinska Institutet/Science for Life Laboratory, Stockholm) / "The gut microbiome in health and disease"

Hilpi Rautelin, Klinisk mikrobiologi

Boströmsalen, ing. 30 bv

10/10

Proteomic, functional and receptor studies of growth differentiation factor 15, GDF-15.
Lena Kask

Agneta Siegbahn, Koagulations och inflammationsvetenskap

Gunnesalen, Aula, ing 10, plan E

17/10

My Eosinophil Legacy. A life-long love story.  Per Venge

Per Venge, Klinisk kemi

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

24/10

"OLINK Proteomics in clinical research and diagnostics “

Örjan Lindhe, Docent , PhD ,  Development Manager på OLINK

Bengt Fellström, Njurmedicin

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

31/10

Höstlov

07/11

Inställt!

Doktorand IMV-seminarium

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

14/11

Pharmacogenomic studies using electronic health records of biobank participants/Lili Milani, Senior Research Fellow, Estonian Genome Center, University of Tartu, Estonia
and
Biträdande universitetslektor, IMV, UU

Ann-Christine Syvänen, Molekylär medicin

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

21/11

Cancelled!

Kjell Öberg, Endokrin Onkologi

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

28/11

How to best achieve optimal nutritional status - the need for context-relevant intervention studies/ Susanne Rautiainen Lagerström, Karolinska Institutet

Tove Fall, Molekylär Epidemiologi

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

05/12

Andreas Terent, Kardiovaskulär epidemiologi

Hedstrandsalen, ing. 70 bv

12/12

Doktorand IMV-seminarium

Hedstrandsalen, ing. 70 bv