Forskarutbildning vid IMV

Institutionen för medicinska vetenskaper har ett hundratal registrerade doktorander och i genomsnitt disputerar 20 doktorander per år.

Forskarutbildningen utförs av ett trettiotal forskargrupper som är organiserade inom sex områden; endokrinologi, infektion, inflammation, kardiologi och respiration, laboratoriemedicin samt onkologi och hematologi. Är du intressearad av att börja en forskarutbildning kontakta då en senior forskare i någon av forskargrupperna. Du kan också se utlysta doktorandplatser på universitetets hemsida under rubriken "lediga jobb".

För vidare information om behörighet, villkor mm se fakultetens hemsida.