Vad forskar vi om?

Vid Institutionen för medicinska vetenskaper (IMV) bedrivs klinisk och pre-klinisk forskning inom ett stort antal specialiteter. Mycket av forskningen görs i anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder.

Vid institutionen arbetar ett trettiotal oberoende forskargrupper som är aktiva inom sex olika huvudområden.