Institutionen i siffror

250 anställda samt cirka 300 associerade medarbetare inom sjukhuset
 

Sex forskningsområden

 • Endokrinologi
 • Inflammation
 • Cirkulation-Respiration
 • Laboratoriemedicin
 • Onkologi-Hematologi
 • Infektion

Fem plattformar

 • SNP&SEQ teknologi
 • Uppsala array
 • UCR
 • In vitro farmakologi
 • Kliniska biomarkörer

Fem grundutbildningsprogram

 • Läkare
 • Sjuksköterske
 • Fysioterapeut
 • Biomedicinare
 • BMA

Forskarutbildning

 • 120 doktorander
 • 20 antagningar/år
 • 20 disputationer/år

Fem områden strategiska satsningar

 • EpiHealth (UU+Lund)
 • EXODIAB (UU+Lund)
 • One World-One Health (UU+SLU)
 • SciLifeLab (UU+SU/KI/KTH)
 • U-CAN (UU+UmU/SU/KTH)

Övrigt

 • Omsättningen är ca 310 miljoner Kr varav 141 miljoner Kr externa medel/år
 • Ca 600 publikationer/år