AKKA-ansökan vid institutionen för medicinska vetenskaper

För att få en e-postadress vid institutionen och få tillgång till e-tjänster m.m. måste du fylla i en s.k. AKKA-ansökan. AKKA är universitetets katalog- och behörighetssystem.

Sedan 2020 tas IT-avgift ut av varje institution baserat på antal anställda och övrigt verksamma samt vald servicenivå. Uppgifter om antal medarbetare hämtas från katalog- och behörighetssystemet (AKKA). IT-avgiften är kopplad till vilken servicenivå du behöver ha. Läs mer om IT-avgifterna och servicenivåerna på Medarbetarportalen

Ansökan för forskare och administrativ personal

Du som är anställd vid institutionen, eller verksam som forskare, administrativ personal eller liknande ansöker om din AKKA-behörighet via länken nedan. För att få anslutning till UpUnet är denna ansökan obligatorisk.

AKKA för forskare

Ansökan för grundutbildningspersonal

Du som är verksam vid grundutbildningen vid någon av de kurser eller progam som ges vid institutionen ansöker om din AKKA-behörighet via länken nedan.

AKKA för grundutbildningen

Senast uppdaterad: 2022-09-29