AKKA-ansökan vid institutionen för medicinska vetenskaper

För att få en e-postadress vid institutionen och få tillgång till e-tjänster m.m. måste du fylla i en s.k. AKKA-ansökan. AKKA är universitetets personaldatabas och uppgifterna som samlas in används för Uppsala universitets katalog över anställda och anknutna personer.

Ansökan för forskare och administrativ personal

Du som är anställd eller verksam som forskare, administrativ personal eller liknande vid institutionen ansöker om din AKKA-behörighet via länken nedan. För att få anslutning till UpUnet är denna ansökan obligatorisk.

AKKA för forskare

Ansökan för grundutbildningspersonal

Du som är verksam vid grundutbildningen vid någon av de kurser eller progam som ges vid institutionen ansöker om din AKKA-behörighet via länken nedan.

AKKA för grundutbildningen