AKKA-ansökan för verksamma vid grundutbildningen vid medicinska vetenskaper

På den här sidan kan du som är verksam vid grundutbildningen vid någon av de kurser eller program som ges vid institutionen för medicinska vetenskaper ansöka om AKKA-behörighet genom att fylla i dina uppgifter i webbformuläret här nedanför.

Ansvarig för katalogdatabasen, AKKA, vid institutionen är Veronica Hjärner. Kontakta Veronica om du har några frågor om AKKA.

Ansökan till katalogdatabasen AKKA för grundutbildningen

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Du som är anställd eller verksam vid institutionen för medicinska vetenskaper anmäler dig till katalogdatabasen genom att fylla i och skicka in detta formulär.
För att få anslutning till UpUnet är denna anmälan obligatorisk.

När anmälan har godkänts och kontot har upprättats skickas meddelande om detta till den e-postadress som du angivit i formuläret här ovan. Aktivering av kontot görs sedan med hjälp av en engångskod som du hämtar mot uppvisande av legitimation vid en av många receptioner vid Uppsala universitet. Var du kan hämta engångskod står på sidan https://konto.weblogin.uu.se/. Tryck på infoikonen för alternativet engångskod. Observera att engångskoden endast är giltig i fyra timmar efter att du fått den.

De uppgifter som samlas in med detta formulär används för Uppsala universitets katalog över anställda och anknutna personer. Personer med uppgifter registrerade kan få e-postadress och tillgång till e-tjänster. Uppgifterna sparas så länge berörda personer är anställda eller anknutna till institutionen. Gallring av insamlade personuppgifter sker årligen.