Många olika tillämpningar

Vi erbjuder många typer av tjänster för många olika tillämpningar. Vi designar och genomför experiment för transkriptomanalyser. Dessutom tillhandahåller vi genotypning och kopietalsanalyser samt cytogenetiska tjänster för en djupare inblick i dina prover. Främst använder vi etablerade GeneChip-probarrayer, tillverkade med teknik som kombinerar fotolitografi och kombinatorisk kemi. Naturligtvis hjälper vi dig med kvalitetskontroll av dina prover och bioinformatisk support på alla nivåer. 

Beroende på vilken provtyp du har, tätheten av prober du behöver och behovet för att data ska vara jämförbara med andra datamängder, kan vi rekommendera arrayer som passar för ditt projekt. Vi hjälper dig gärna med att hitta den optimala utformningen av din studie.

Du kan alltid kontakta oss och boka tid för ett möte!

Logo av Array and Analysis facilitet
Senast uppdaterad: 2022-02-16