Bioinformatik stöd

Vi erbjuder olika typer av tjänster: från den första konsultationen och utförandet av experimenten till analys av resultaten.

Med många års erfarenhet av expression-, genotyp-, kopietalsanalys, cytogenetik etc. kan vi erbjuda service och support för alla steg i ditt projekt inklusive experimentell design, kvalitetskontroll, normalisering, visualisering, olika statistik och utvärdering av resultaten och integrering av olika datatyper.

Nya data

För den nya data som genereras internt ingår alltid en grundläggande datsanalys. Vi kan också hjälpa dig med utökade analyser och integrera dina data med andra datatyper som du redan har. På begäran kan vi guida dig i användningen av grafiska programvarupaket som är lättillgängliga så att du själv kan utforskar dina data. Vi kan också förse dig med resultaten i olika filformat som är lämpliga för dina nedströmsanalyser.

Gamla data

För data som redan genererats kan vi hjälpa dig att integrera dem i en berättelse för att få en djup förståelse för din biologiska fråga. Vi arbetar till exempel med att integrera expressionsdata och metyleringsdata, och hjälpa till med verktyg för biologisk tolkning.

För mer information är du välkommen att kontakta våra bioinformatiker!

Senast uppdaterad: 2022-02-16