Expressionsanalyser

Många förändrade fenotyper som vi observerar är ett resultat av uttrycksförändringar i flera gener. Således är det  viktigt att samla in en omfattande uttrycksprofil när man studerar normala biologiska tillstånd och sjukdomsprocesser.

Vid Array & Analysis faciliteten mäter vi uttrycksprofiler med hjälp av mikroarrayer. Denna teknik har fördelen av att utvärdera miljontals olika sekvenser parallellt på ytan av arryaen, vilket gör tekniken lämpad för mätning av låga transkriptionnivåer  eller sällsynta alternativa splitsningshändelser.

För snabb RNA-expressionsprofilering erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av arrayer för heltranskriptom–gen/ exon- eller ,mikroRNA (miRNA)-nivåanalys. Det går också bra att skaffa din egen customarray. 
Dessa analyser är:

  • lämpliga för många olika provtyper
  • kan användas för prover med låg RNA mängd
  • tillgängliga i olika formar up till plattor där 96 prover analyseras samtidigt
  • inkluderar inledande bioinformatisk analys

Läs gärna vilken analys typ passar till ditt behov eller kontakta oss!

Vilken produkt är för mig?

Vilken produkt är rätt för mig?

Att bestämma vilken produkt som är bäst för ditt experiment kan vara en svår uppgift. Sammantaget är beslutet beroende av följande:

  • organismen
  • vilken typ av prov du har (cellodling, FFPE eller annat)
  • tätheten av prober du behöver (miRNA, gennivå eller heltranskriptom)
  • behov av att generera data som är jämförbara med andra äldre datamängder.

Vi hjälper vi dig gärna med att välja det bästa alternativet för just ditt projekt och hjälper dig också med att designa din studie. Du kan alltid bara skicka ett e-postmeddelande till oss eller ringa oss för att boka ett möte.

Kontakta oss så att vi kan hjälpa till!

Custom array

Genexpressionsarrayer kan skräddarsys efter dina specifika behov. Välj mellan människa, växt, djur eller mikrobiella genom.

Senast uppdaterad: 2022-02-16