Vilken produkt passar mig bäst?

Att bestämma vilken produkt som är bäst för ditt experiment kan vara en svår uppgift. Sammantaget är beslutet beroende av följande:

  • organismen
  • vilken typ av prov du har (cell cultures, FFPE eller annat)
  • tätheten av probes du behöver (miRNA, gennivå eller hel transkriptom)
  • behov av att generera data som är jämförbara med andra äldre datamängder.

Enligt dessa olika arrangemang kan det vara olika prokukter som det bästa alternativet för ditt projekt. Information om prover hittar du här.  Du kan få en översikt över vår portofolio i Applications, our Bioinfomatics support and our Research and development.

I alla fall hjälper vi dig gärna med att välja det bästa alternativet för just ditt projekt och hjälper dig också med att optimera din studie om du är osäker. Du kan fylla i kontaktformuläret så att vi kan hjälpa till!

 Kontaktformulär

Bra att veta

  • Planera ditt experiment

Kontakta oss i god tid, så att du använder vår expertis för att säkerställa en gedigen planering av ditt projekt. Kontakta oss för att planera ditt experiment!

  • Få en quote

Med vår långa erfarenhet och den regelbundna analysen av ett stort antal prover kan vi erbjuda dig mycket konkurrenskraftiga priser i kombination med en snabb behandlingstid. För en preliminär offert, vänligen fyll i kontaktformuläret eller kontakta oss för att boka ett möte med oss!

  • Skicka dina prover till oss

De går bra att skicka prover både per post och personlig avlämning (föredras). Om du tar dina prov till oss personligen eller använder en expresskurirtjänst, använd följande adress:

BESÖK                                                        POST                      

Array & Analysis Facility                               Array & Analysis Facility
Uppsala biomedicinska centrum, BMC        Uppsala University
Entrance C11 ("SciLifeLab")                         BOX 3056
Room B11:118B                                           750 03
Husargatan 3                                                Uppsala
751 23 Uppsala

Se till att dina prover kyls ordentligt även vid transportfördröjningar och ge oss ett spårningsnummer för ditt paket så att vi kan se till att det når oss direkt. Kom också ihåg att skicka in "Order Form" tillsammans med proverna, som vi skickar till dig.

  • Qvalitetkontrol

När vi har fått dina prover ska vi bedöma deras kvalitet och vi kan ge dig tidsplanen för ditt experiment

  • Beställa reagens

Enligt din experimenttyp och provkvalitet kommer vi att vägleda vilka som är lämpliga reagens

  • Resultat

När körningen är klar kör vi det första stödet för bioinformatik och skickar resultaten tillsammans med en omfattande rapport

Kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2022-06-02