Isolering av genetiskt material

Extraktionsmetod

Du kan välja vilken extraktionsmetod som helst för nukleinsyror som fungerar bra med dina prover så länge slutprodukten är ren DNA eller RNA. Vår erfarenhet är att "column-based" metoder (t.ex. Qiagen RNeasy eller DNeasy) fungerar bäst för de flesta prover. För Trizol prover rekommenderar vi ett efterföljande reningssteg på en kolumn för att avlägsna förorenande ämnen. Om du vill kan vi genomföra den här reningen.


Kvantitetskrav

Det går bra att använda olika provtyper såsom FFPE, fresh-frozen eller från kultur. För optimala resultat rekommenderar vi följande minimikvantiteter nukleinsyra oavsett organism:

Produkt ng
Gene-level expression 0.1- 250 ng
Transcriptome 0.1- 250 ng
Cytogenetics arrays 0.1- 250 ng
Copy number 80 - 160 ng
Genotyping 

depends on array (please inquire)

miRNA  80 -130ng

Om dessa mängder är utmanande att uppnå med ditt nuvarande isoleringssystem finns det för de flesta analyser alternativa protokoll så att de kan köras framgångsrikt med mindre material. Tveka inte att kontakta oss för alternativa och speciella protokoll!


Kvalitetskrav

Integriteten hos ditt utgångsmaterial är av avgörande betydelse, särskilt om det finns tecken på kemisk kontaminering eller nedbrytning av materialet. Kom ihåg att mäta dina prover med Nanodrop för att bedöma risken för kontaminering i provet. Dessutom, särskilt för FFPE-härledda sampel, föreslår vi att du kör några nyckelprover på en gel för att säkerställa integritet. Ofta kan dubbelsträngat DNA krävas och då föreslår vi en Qubit-körning. Om du vill kan vi tillhandahålla Qubit och BioAnalyzer analys för dina projekt.

  Fråga oss!

Senast uppdaterad: 2021-06-04