Program och kurser vid medicinska vetenskaper

Läkarprogrammet

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursansvarig
3ME070 Klinisk medicin I 5 Li Christensen Christer Janson
3ME072 Klinisk medicin III 7 Anna von Kartaschew Albert Christersson
3PE129 Klinisk medicin V
(infektion / mikrobiologisk integrering)
9 Caroline Olofsson Josef Järhult/Björn Olsen (Infektion)
Hilpi Rautelin, Åsa Melhus (Mikrobiologisk integrering)
3ME057 Arbets- och miljömedicin 11 Anna von Kartaschew Martin Tondel
3ME078 Klinisk praktik - läkarrollen 11 Anna von Kartaschew Jarl Hellman
3ME087 Hälsoekonomi - metoder för ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program 11 Anna von Kartaschew Sophie Langenskiöld

Fysioterapeutprogrammet

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare
3ME027 Invärtesmedicin 3 Margaretha Hagberg Östen Ljunggren

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare
3ME077 Vårdvetenskaplig teori och metod Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME076 Diabetesvård I 1 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME045 Diabetes med inriktning mot vuxnas lärande 2 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME002 Diabetes och äldre (alt 2) 2 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME023 Diabetesvård barn och ungdom (alt 1) 2 Margaretha Hagberg Anna Lindholm Ohlinder
3ME071 Personcentrerad vård vid insulinpumpbehandling och kontinuerlig blodsockermätning 3 Margaretha Hagberg Anna Lindholm Ohlinder
3ME075 Diabetes och farmakologi 3 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME037 Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv 4 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3MED73 Examensarbete inom diabetesvård 4 Margaretha Hagberg Janeth Leksell

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot akutsjukvård

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare

3ME083
8ME022

Baskurs i akutsjukvård 1 Caroline Olofsson Helena Wengström Nymark
3ME085
8ME023
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård I 2 Caroline Olofsson Helena Wengström Nymark
3ME086
8ME024
Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård II 2 Caroline Olofsson Helena Wengström Nymark
3ME081
8ME025
Ledarskap och förbättringskunskap i Akutsjukvård 2 Caroline Olofsson Helena Wengström Nymark
3ME088
8ME027
Verksamhetsförlagd utbildning inom akutsjukvård 3 Anna von Kartaschew Helena Wengström Nymark
3ME077
8ME026

Vårdvetenskaplig teori och metod

3 Margaretha Hagberg Åsa Muntlin
3ME094
8ME034
Examensarbete med inriktning mot akutsjukvård 4 Caroline Olofsson Åsa Muntlin
3ME089
8ME028
Examensarbete med inriktning mot akutsjukvård 4 Caroline Olofsson Åsa Muntlin
3ME090
8ME029
Fördjupning inom intermediär och perioperative vård 4 Caroline Olofsson Helena Wengström Nymark

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare
Omvårdnad vid ischemisk hjärtsjukdom 1 Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
Levnadsvanor, psykologiska aspekter och livskvalitet inom hjärtsjukvård 1 Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
Omvårdnad vid hjärtsvikt 2 Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
Ledarskap, pedagogik och förbättringskunskap inom hjärtsjukvård 2 Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
Omvårdnad vid arytmier 3 Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
Vårdvetenskaplig teori och metod 3 Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
Examensarbete med inriktning mot hjärtsjukvård 4 Margaretha Hagberg Catrin Henriksson

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare
3ME053 Klinisk fysiologi 3 Kristin Bryon Andrei Malinovschi
3ME055 Medicinsk mikrobiologi 3 Kristin Bryon Eva Tano
3KK014 KI kemi, hematologi, toxikologi och farmakologi 4 Kristin Bryon Lena Carlsson
3KK015 VFU 1 4 + 5 Kristin Bryon Lena Carlsson
3ME056 Laboratoriemedicinsk dataanalys 5 Kristin Bryon Mats Gustafsson
3KK016 VFU II 5 Kristin Bryon Fariborz Mobarrez
3KK019 Tillämpad laboratorievetenskap och kvalitetssäkring 5 Kristin Bryon Fariborz Mobarrez

Biomedicinprogrammet

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare
3ME067 Grundläggande statistik 2 Kristin Bryon Mats Gustafsson
3ME068 Tillämpad biostatistik 5 Kristin Bryon Mats Gustafsson
3ME069 Sjukdomslära 6 Kristin Bryon Jessica Nordlund

Fristående kurser

Kurskod Kursnamn  Termin Kursadministratör Kursledare
3KK005 Klinisk läkemedelsutveckling  fr Kristin Bryon Håkan Melhus
3ME074 Biomedicinsk laboratorievetenskap  fr Kristin Bryon Fariborz Mobarrez
3ME087 Hälsoekonomi - metoder för ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program  fr Anna von Kartaschew Sophie Langenskiöld
3ME076 Diabetesvård I  fr Margaretha Hagberg Janeth Leksell

Uppdragskurser

8ME014 Grundläggande forskningsmetodik I Uppdrag Caroline Olofsson Dag Rissén
8ME015 Grundläggande forskningsmetodik 2 Uppdrag Caroline Olofsson Dag Rissén
8ME020 Interprofessionellt lärande vid Astma allergi och KOL Uppdrag Anna von Kartaschew Margaretha Emtner
8ME021 Interprofessionellt lärande vid Astma allergi och KOL, fortsättningskurs. Uppdrag Anna von Kartaschew Margaretha Emtner

Last modified: 2021-11-30